Zapis kosztorysu w formacie .pdf oraz ścieżka dostępu do pliku

Należy wejść w Konfigurację wydruku, po wybraniu żądanych ustawień wydruku i zaznaczeniu w Urządzeniu wyboru PDF nacisnąć Drukuj.

Jak zapisac wydruk kosztorysu w formacie pdf i gdzie go odnalezc 1

 

Zapisany plik otworzy się automatycznie w zainstalowanej na danym komputerze przeglądarce do plików PDF.
Jeśli program został zainstalowany automatycznie tzn. bez zmiany miejsca docelowego zapisu, wówczas ścieżka dostępu do tego pliku jest następująca:

Dla programu BIMestiMate
C:\Users\Public\Documents\Datacomp\BIMestMate\Data\Pdf

Dla programu ZUZIA
C:\Użytkownicy\Publiczny\Dokumenty\Datacomp\ZUZIA\Dane\Pdf

Ponadto ścieżka dostępu do aktualnie otwartego pliku kosztorysu widoczna jest w Danych ogólnych, zarówno w programie BIMestiMate jak i ZUZIA.

Jak zapisac wydruk kosztorysu w formacie pdf i gdzie go odnalezc 2