Wczytanie ilości przedmiarowych z arkusza kalkulacyjnego | BIMestiMate

Wczytanie ilości przedmiarowych z arkusza kalkulacyjnego

Początkowo musimy zdefiniować odpowiednio arkusz kalkulacyjny aby posiadał w swojej strukturze odpowiednio zdefiniowane kolumny tzn. „Obiekt, Opis, Obmiar, J. m.”

Kolejnym krokiem jest zapis zdefiniowanego arkusza do formatu CSV (rozdzielany przecinkami)

W programie BIMestiMate otwieramy okno związane z importem przedmiarów z programu metriCAD2.

Szukamy pliku zapisanego w formacie CSV następnie otwieramy plik przedmiaru.

Wykorzystanie przedmiaru w kosztorysie polega na zaznaczeniu obmiarów z wczytanego pliku…

… i przeniesieniu ich do zakładki Przedmiar w wybranej pozycji kosztorysowej.

Wczytanie ilości przedmiarowych z arkusza kalkulacyjnego