O programie

System komputerowy metriCAD 2 to profesjonalne narzędzie, które ułatwia i przyspiesza prace oraz podnosi jakość wykonanego przedmiaru. Jest to system przeznaczony dla kosztorysantów, architektów i projektantów.

Koncepcja obliczeń parametrów geometryczno-ilościowych do przedmiaru oparta jest nie na zasadzie automatu (zliczaniu wszystkiego po kolei jak robią to systemy architektoniczne), lecz na zasadzie świadomego wspomagania decyzji kosztorysanta lub projektanta. metriCAD wersja 2 jest systemem pracującym jako samodzielny program.

Program umożliwia wykonanie przedmiarów:

  • liniowych (pomiar linii, polinii, łuków)
  • powierzchniowych (na płaszczyźnie i poza nią)
  • objętościowych  i ilościowych (np. zliczanie punktów)
  • specjalistycznych (np. przedmiar dachu, przedmiar schodów).

Podczas pracy mamy możliwość zmiany jednostki, w jakiej zmierzone zostały nasze obiekty przedmiarowe, w stosunku do istniejącego rysunku dokumentacji. W tym wypadku automatycznie przeskalowane zostaną wszystkie wykonane pomiary poprzez podanie współczynnika skali lub wskazanie odcinka i zadanie jego nowej wartości.

Każdy rodzaj przedmiaru jest zapisywany na odpowiednią warstwę, oddzielnie obszary przedmiarów powierzchniowych, liniowych i objętościowych. Listy obiektów, w których mamy spis wszystkich wykonanych przedmiarów przedstawiane są wraz z zadanymi nazwami, ich opisem, wielkością i jednostką. Dla efektywniejszej pracy wprowadzono możliwość sortowania elementów przedmiarowych zapisanych w listach obiektów.

Podstawą sporządzenia przedmiaru jest dokumentacja elektroniczna w formacie pliku *.DWG, *.DXF lub z braku innej możliwości, w postaci podkładów rastrowych. W tym ostatnim przypadku zarówno dokładność obliczeń, jak i funkcjonalność będą mniejsze w porównaniu z dokumentacją w formatach wektorowych. Rezultat obliczeń jest zapisany w projekcie obliczeń przedmiaru lub może być przesłany do programu MS Excel, lub poprzez plik tekstowy do dowolnego systemu kosztorysowego. Obecnie plik ten jest automatycznie obsługiwany przez system kosztorysowy Zuzia. Ilość eksportowanych elementów jest zależna od zaznaczenia, można wybrać zarówno poszczególne elementy, kolumny, jak i wiersze zdefiniowanych tabel przedmiarów. System nie eliminuje wszystkich błędów, ale skutecznie ogranicza błędy rachunkowe i inne, będące wynikiem nieuwagi i tzw. czynnika ludzkiego.

metriCAD 2 może być instalowany w wersji zabezpieczonej kluczem sprzętowym lub jako aplikacja zabezpieczona w chmurze.. W tym celu wykorzystywana jest platforma abonament.datacomp.com.pl. Pozwala to na użytkowanie programu na dowolnym komputerze z dostępem do internetu.