BIMestiMate wersja 4.5.0 – lipiec 2021

NOWOŚCI

 1. Dodano możliwość wstawiania do tworzonego kosztorysu załączników w postaci dowolnych plików (pdf, jpg, txt itp.). Załączniki zapisywane są w pliku kosztorysowym.
BIMestiMate 4.5.0 – czerwiec 2021 1
 1. Pozycja Rusztowanie – w zakładce Przedmiar wprowadzono przycisk „Zaznacz pozycję najbliższą rusztowaniu”. Użycie tego przycisku powoduje ustawienie widoku listy pozycji szczegółowych na pozycji sąsiadującej z pozycję Rusztowanie.
BIMestiMate 4.5.0 – czerwiec 2021 2
 1. W oknie otwierania plików kosztorysowych wprowadzono przycisk przywracający ustawienie domyślnego folderu z danymi, zgodnie z lokalizacją zdefiniowaną w Konfiguracji programu.
BIMestiMate 4.5.0 – czerwiec 2021 3
 1. W oknie BIM Ekspert dodano opcje umożliwiające:- ustawienie ostatnio zastosowanej właściwości (Ostatnio przyjęta)

– usunięcie wybranych właściwości z całego wiersza (Wyczyść wszystko)

– przesuwanie i wstawianie kolumn

– tworzenie szablonów

BIMestiMate 4.5.0 – czerwiec 2021 4
BIMestiMate 4.5.0 – czerwiec 2021 5
 1. W zakładce IFC wprowadzono możliwość tworzenia Ilości jednostkowych dla grup jako sumy ilości całkowitych dla typów (elementów) wchodzących w skład grupy (opcja dostępna z menu kontekstowego dla zaznaczonych grup).
BIMestiMate 4.5.0 – czerwiec 2021 6
 1. Do bazy katalogowej dodano KNR 9-34 „Technologia osuszania PRINZ – zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach” ORGBUD-SERWIS Poznań Sp. z o.o.

POPRAWIONE BŁĘDY

 1. Usprawniono mechanizm tworzenia kopii kosztorysów lokalnie z uwzględnieniem plików zawierających model.
 2. Poprawiono błąd umożliwiający drukowanie kosztorysów z atrybutem „Tylko do odczytu” po wprowadzonych w nim zmianach.
 3. Program generował raport błędu przy próbie dołożenia nakładów rzeczowych do pozycji uproszczonej.
 4. Skorygowano sposób czytania wskaźnika Kz z plików kstx.
 5. Poprawiono mechanizm usuwania narzutów własnych w zakładce Narzuty.
 6. Usunięto błąd związany z edycją nazw nakładów rzeczowych występujący, gdy jako pierwszy cennik w zakładce Cenniki wybrany był plik kosztorysowy.
 7. Wprowadzono korektę pracy z kotwicami w oknie definiowania odwołań przedmiarowych.
 8. Poprawiono czytanie pliku psd po aktualizacji programu.
 9. Usunięto błąd związany z importem jm z pliku csv do zakładki Przedmiar.
 10. Wprowadzono poprawki przy operacjach na wieloobiektowych pozycjach powiązanych z modelem IFC (tworzenie pozycji wieloobiektowych, przesuwanie do kondygnacji).
 11. Wprowadzono poprawki w katalogów KNKRB-2 oraz DC-19.