Załączniki w programie BIMestiMate | BIMestiMate

Załączniki w programie BIMestiMate

Załączniki w programie BIMestiMate

W programie BIMestiMate istnieje możliwość wstawiania do tworzonego kosztorysu załączników w postaci dowolnych plików (pdf, jpg, txt itp.). Załączniki te zapisywane są w pliku kosztorysowym.

Dodanie załącznika odbywa się w zakładce Ogólne na trzy sposoby:

  1. poprzez ustawienie się w wierszu nazwa załącznika i dwuklikiem wywołanie otwarcia okna folderu, w którym należy wskazać lokalizację załączanego pliku,
  2. poprzez klikniecie w ikonę  Załączniki w programie BIMestiMate ico znajdującą się na pasku ikon
  3. klikając prawym klawiszem myszy należy wybrać Dodaj.

Załączniki w programie BIMestiMate 1

 

Załączone do kosztorysu pliki można:

  • otwierać w programie domyślnym skojarzonym dla danego typu plików, np. pliki .txt w Notatniku, .pdf w przeglądarce Acrobat Reader, – ikona Otwórz,
  • usuwać załączniki z kosztorysu – ikona Usuń,
  • zapisywać je na dysku komputera – ikona Zapisz.

Załączniki w programie BIMestiMate 2

W kosztorysach złożonych (z rozdziałami) pliki mogą być załączane tylko do całego kosztorysu (nie można ich dodawać dla każdego rozdziału osobno). Po dodaniu do istniejącego kosztorysu rozdziału zewnętrznego, który zawiera załączniki, nie są one widoczne w kosztorysie złożonym, do którego dodano kosztorys prosty jako rozdział zewnętrzny.

 

 

Załączniki w programie BIMestiMate