nowa wersja 5 4 0 news

BIMestiMate 5.4.0 – wrzesień 2023

BIMestiMate - teraz precyzyjniejszy niż kiedykolwiek! Kontroluj koszty, edytuj pliki PDF, rejestruj historię zmian cen, automatycznie twórz kopie zapasowe, usuwaj narzuty, wszystko w jednym programie!
nowa wersja 5 3 0 news

BIMestiMate 5.3.0 – lipiec 2023

NOWOŚCI: Do Bazy pozycji dodano możliwość wycinania, kopiowania oraz wklejania (z zachowaniem standardowych skrótów klawiaturowych) znajdujących się w niej wierszy w celu usystematyzowania zawartości. Dołożono również menu kontekstowe znajdujące się pod prawym przyciskiem myszy oraz wprowadzono skróty klawiaturowe przy dodawaniu…

BIMestiMate 5.2.0 – kwiecień 2022

NOWOŚCI: Baza pozycji W programie wprowadzono Bazę pozycji, która pozwala stworzyć katalog standardów przedmiarowych umożliwiających zapisywanie kalkulacji wraz z nakładami oraz przedmiarem. Baza pozycji tworzy się przy pierwszym naciśnięciu ikony Dodaj i zapisywana jest w pliku natywnym. Do bazy pozycji…

nowa wersja bimestimate 5 1 0 news

BIMestiMate 5.1.0 – październik 2022

NOWOŚCI: Wprowadzono możliwość odwołania do ilości w poszczególnych wierszach przedmiarowych. Ikona w pozycji z odwołaniami do przedmiaru. Jeśli ilości robót w pozycjach zostały wprowadzone poprzez odwołanie do ilości w innej pozycji lub ilości w wierszu przedmiarowym (w zakładce Przedmiar), wówczas…

nowa wersja 5 0 news

BIMestiMate wersja 5.0.0 – czerwiec 2022

NOWOŚCI: Dodano funkcjonalność Mnożnik do przedmiaru. W zakładce Przedmiar nastąpiła zmiana widoku z uwagi na wprowadzenie możliwości definiowania mnożnika do ilości robót. Mnożnik można stosować do: ilości robót wpisanych przez użytkownika w kolumnie Ilość (dla pozycji szczegółowej, uproszczonej, złożonej) lub…

koniec wsparcia zuzia 11

Koniec wsparcia dla ZUZI wersji 11.x

Informujemy, że 30.09.2022 r. po 10-ciu latach kończymy wspieranie programu kosztorysowego ZUZIA w wersji 11.x. Dział techniczny nie będzie udzielał porad technicznych i merytorycznych odnośnie tej wersji programu.

nowa wersja 4 7 1 news

BIMestiMate wersja 4.7.1 – styczeń 2022

NOWOŚCI: Rozszerzono import danych z cennika Sekocenbud BCO Zestaw biuletynów cen zagregowanych. Uwzględniono zmiany w nazewnictwie na wydrukach oraz w konfiguracji wydruku, związane z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i…

nowa wersja 4 6 news

BIMestiMate wersja 4.6.0 – październik 2021

NOWOŚCI: Dodano funkcjonalność ułatwiającą rozliczanie pracy rusztowania w pozycjach szczegółowych, dla których obliczany był czas pracy rusztowania. Opcja ta dostępna jest dla pozycji szczegółowych zaznaczonych w zakładce Przedmiar pozycji Rusztowanie i bazuje na działającej w programie możliwości tworzenia pozycji złożonych.Funkcjonalność…

nowa wersja 4 5 news

BIMestiMate wersja 4.5.0 – lipiec 2021

NOWOŚCI Dodano możliwość wstawiania do tworzonego kosztorysu załączników w postaci dowolnych plików (pdf, jpg, txt itp.). Załączniki zapisywane są w pliku kosztorysowym. Pozycja Rusztowanie – w zakładce Przedmiar wprowadzono przycisk „Zaznacz pozycję najbliższą rusztowaniu”. Użycie tego przycisku powoduje ustawienie widoku…

nowa wersja 4 4 news

BIMestiMate wersja 4.4.0 – marzec 2021

NOWOŚCI Historia ceny w zakładkach zestawień (Robocizna, Materiały, Sprzęt):– w zakładkach Robocizna, Materiały i Sprzęt dodano zakładkę Historia, w której od momentu zaznaczenia „Włącz historię cen”, zapisują się zmiany ceny bieżącego nakładu,– w trakcie tworzenia kosztorysu zmiany nie są rejestrowane,…