Kosztorys jako cennik | BIMestiMate

Kosztorys jako cennik

W programie BIMestiMate3 źródłem cen nakładów rzeczowych – robocizny, materiałów i sprzętu – może być zarówno cennik, jak i wcześniej wykonany kosztorys.

W zakładce Cenniki oprócz plików cennikowych z rozszerzeniem *.rcn (cennik robocizny), *.mcn (cennik materiałów), *.scn (cennik sprzętu), można wskazać plik kosztorysowy *.bem.

Kosztorys jako cennik 1 Kosztorys jako cennik 2

Kosztorys jako cennik 2 1

 

Używając ikony ‘Otwórz cennik’ należy wskazać kosztorys, który ma być źródłem cen nakładów rzeczowych np. materiałów.

Kosztorys jako cennik 3 Kosztorys jako cennik 4

 

Gdy w tworzonym kosztorysie, jako cennik, przyjęty jest inny plik kosztorysowy, wówczas w oknie przeglądania bazy w zakładce Kosztorys wyświetla się lista nakładów z kosztorysu źródłowego.

Kosztorys jako cennik 5

 

 

Kosztorys jako cennik