Mnożenie ceny jednostkowej pozycji uproszczonej przez wskaźnik | BIMestiMate

Mnożenie ceny jednostkowej pozycji uproszczonej przez wskaźnik

W programie BIMestiMate można dokonać mnożenia ceny jednostkowej w pozycji uproszczonej zdefiniowanej w zakładce Definiuj kosztorys. Mnożeniu podlegają wszystkie pozycje uproszczone w całym kosztorysie lub tylko pozycje zaznaczone przez Użytkownika. Jeżeli pozycje uproszczone mają oddzielnie zdefiniowane jednostkowe wartości bezpośrednie R, M i S wówczas przemnożeniu przez zadany wskaźnik podlegają te wartości (cena jednostkowa wyliczana na ich podstawie już nie jest mnożona).

Mnożenie ceny jednostkowej pozycji uproszczonej przez wskaźnik 1

Mnożenie ceny jednostkowej pozycji uproszczonej przez wskaźnik 2

Mnożenie ceny jednostkowej pozycji uproszczonej przez wskaźnik 3

Funkcjonalność ta nie ma zastosowania dla pozycji powiązanych z modelem IFC.

Mnożenie ceny jednostkowej pozycji uproszczonej przez wskaźnik