Definiuj kosztorys – blokowanie pozycji | BIMestiMate

Definiuj kosztorys – blokowanie pozycji

Operacji blokowania pozycji można dokonać z dwóch poziomów:

Lokalnie – zablokowanie pozycji (jednej lub wielu zaznaczonych) – po naciśnięciu przycisku Blokuj, zaznaczone pozycje stają się nieaktywne:

Definiuj kosztorys blokowanie pozycji 1

 

 

Globalnie – zablokowanie elementu (grupy, rozdziału); zaznaczając wiersz Element, Grupa, lub Rozdział i naciskając przycisk Blokuj, nieaktywny staje się nie tylko sam nagłówek, ale również wszystkie pozycje wchodzące w skład Elementu, Grupy lub Rozdziału:

Definiuj kosztorys blokowanie pozycji 2

 

Przyjęte reguły dotyczące pracy przy użyciu opcji Blokuj (włączanie i wyłączanie blokowania):

– po globalnym zablokowaniu całego Elementu można w ramach tego Elementu odblokować pozycję (lub wiele pozycji) – wówczas zostanie również odblokowany wiersz Element (choć jedna aktywna pozycja w Elemencie powoduje, że nagłówek Element też jest aktywny i ma wartość); pozostałe pozycje w tym Elemencie, które są zablokowane, traktowane są jako zablokowane lokalnie

– jeżeli najpierw zablokujemy pozycję lokalnie (zaznaczając ją i używając opcji Blokuj), a następnie zablokujemy Element, w którym ta zablokowana pozycja się znajduje, wówczas (po odblokowaniu Elementu) pozycja zachowa blokowanie lokalne

– globalne odblokowywanie – czyli na poziome Elementu – powoduje odblokowanie tylko tych pozycji, które zostały zablokowane globalnie

 

Element (składający się zarówno z pozycji zablokowanych, jak i odblokowanych), po zablokowaniu i ponownym odblokowaniu utrzymuje stan sprzed ostatniego zablokowania.

Definiuj kosztorys blokowanie pozycji 3

 

 

 

Definiuj kosztorys – blokowanie pozycji