Interpolacja liniowa norm nakładów rzeczowych | BIMestiMate

Interpolacja liniowa norm nakładów rzeczowych

Opcja ta służy wyliczeniu wartości norm katalogowych dla danego parametru (zmiennej) na podstawie sąsiednich wartości norm.

Jak taka sytuacja wygląda w praktyce opisuje poniższy przykład.

W kosztorysie należy wycenić ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą w technologii DRYVIT OUTSULATION, przy użyciu płyt styropianowych grubości 9 cm. Wyceny należy dokonać na podstawie katalogu KNR 0-28.

W pole podstawy szczegółowej pozycji kosztorysowej należy wpisać KNR 28 i potwierdzić klawiszem Enter.

Interpolacja liniowa norm nakładów rzeczowych

 

Działanie to spowoduje otwarcie bazy katalogowej na katalogu KNR 28:

Interpolacja liniowa norm nakładów rzeczowych

 

Przechodząc przez poszczególne tablice katalogu wybieramy te pozycje, które odpowiadają pracy, która ma zostać wyceniona.

Interpolacja liniowa norm nakładów rzeczowych

 

Jak widać w katalogu KNR 0-28 w tablicy 2624 nie ma kolumny, która odnosiłaby się do założonej grubości płyty styropianowej (9 cm), są natomiast normy dla płyt grubości 8 cm (kolumna 2) i 10 cm (kolumna 3).

W takiej sytuacji można zastosować metodę interpolacji liniowej. W oknie bazy katalogowej w zakładce Kolumny należy nacisnąć ikonę Interpolacja.

Interpolacja liniowa norm nakładów rzeczowych

 

W oknie interpolacji definiujemy Proporcje normy:

Kolumna 1 zawiera normy dla płyt styropianowych gr. 8 cm – wpisujemy 8

Kolumna 2 zawiera normy dla płyt styropianowych gr. 10 cm – wpisujemy 10

Kolumna Norma zawiera obliczone normy dla płyt grubości 9 cm – wpisujemy 9

Interpolacja liniowa norm nakładów rzeczowych

 

Po naciśnięciu przycisku Wybierz wyliczone normy przenoszone są do pozycji kosztorysowej, a w podstawie pozycji pojawia się informacja o sposobie ich wyliczenia:

Interpolacja liniowa norm nakładów rzeczowych

 

Opis pozycji przenoszony jest z pierwszej interpolowanej pozycji katalogowej i należy dokonać jego zmiany tak, aby odpowiadał rzeczywistej wycenie.

Interpolacja liniowa norm nakładów rzeczowych

Interpolacja liniowa norm nakładów rzeczowych