Otwieranie w BIMestiMate plików z wersji starszych | BIMestiMate

Otwieranie w BIMestiMate plików z wersji starszych

BIMestiMate, podobnie jak program ZUZIA, czyta bezpośrednio dwie wersje do tyłu, np. BIMestiMate3 otwiera pliki z BIMestiMate2 i ZUZIA12.

Jeśli posiada się pliki starsze, np. ZUZIA 10, to należy je otworzyć najpierw  w ZUZIA12, a następnie BIMestiMate3. Starsze wersje programu dostępne są na stronie ZUZIA ARCHIWUM.

Otwieranie w BIMestiMate plików z wersji starszych