Automatyczna konwersja cenników z niższych wersji | BIMestiMate

Automatyczna konwersja cenników z niższych wersji

W programie BIMestiMate3 można dokonać konwersji cenników wykonanych i zapisanych w niższych wersjach programu, do bieżącej wersji.

W tym celu należy stworzyć folder, w którym znajdą się wszystkie pliki zawierające cenniki do konwersji.

Automatyczna konwersja cenników z niższych wersji

 

W zakładce Cenniki programu BIMestiMate3 należy wybrać opcję Konwertuj cenniki.

Automatyczna konwersja cenników z niższych wersji

 

W oknie wyboru katalogu z cennikami wskazujemy utworzony wcześniej folder.

Automatyczna konwersja cenników z niższych wersji

 

 

 

W oknie konwersji należy zaznaczyć pliki cennikowe do konwersji i nacisnąć przycisk Konwertuj.

Automatyczna konwersja cenników z niższych wersji

 

Komunikat informuje o zakończeniu konwersji wskazanych cenników.

Automatyczna konwersja cenników z niższych wersji

 

 

Automatyczna konwersja cenników z niższych wersji