BIMestiMate wersja 4.6.0 – październik 2021

NOWOŚCI:

 1. Dodano funkcjonalność ułatwiającą rozliczanie pracy rusztowania w pozycjach szczegółowych, dla których obliczany był czas pracy rusztowania. Opcja ta dostępna jest dla pozycji szczegółowych zaznaczonych w zakładce Przedmiar pozycji Rusztowanie i bazuje na działającej w programie możliwości tworzenia pozycji złożonych.Funkcjonalność dostępna jest z poziomu zakładki Przedmiar dla pozycji Rusztowanie:
  BIMestiMate 4.6.0 – październik 2021 1

   

  BIMestiMate 4.6.0 – październik 2021 2

  Wynikiem użycia tej opcji jest utworzenie wielu pozycji złożonych składających się z pozycji szczegółowych zaznaczonych z zakładce Przedmiar pozycji Rusztowanie oraz pozycji Rusztowanie, w której ilość m-g pracy rusztowania wyliczana jest na podstawie ilości r-g z powiązanej pozycji szczegółowej.

  BIMestiMate 4.6.0 – październik 2021 3

  Pozycje wynikowe są pozycjami szczegółowymi, zawierającymi nakłady z pozycji szczegółowych oraz dodatkowy nakład uwzględniający pracę rusztowania:

  Jeżeli wybieramy opcję rozliczenia pozycji rusztowanie w pozycjach szczegółowych powiązanych, to rozliczamy ją we wszystkich powiązanych pozycjach.

  W przypadku pozycji rusztowanie, w której ilość r-g nie pochodzi ze wskazanych pozycji szczegółowych tylko została wpisana ręcznie – rozliczenie tej pozycji szczegółowej odbywa się przy użyciu już istniejącej opcji składania pozycji rusztowanie z pozycjami szczegółowymi.

 2. W celu usprawnienia obsługi technicznej dodano w programie ikonę BIMestiMate 4.6.0 – październik 2021 4 uruchamiającą aplikację TeamViewer, która umożliwia zdalne połączenie z konsultantem działu technicznego BIMestiMate. Znajduje się ona w lewym dolnym rogu programu  lub w Menu główne > Pomoc > Pomoc zdalna.
  BIMestiMate 4.6.0 – październik 2021 5
 3. Dołożono dwa nowe kryteria filtrowania widoku listy w zakładce Definiuj kosztorys.Kryterium: Wykonawca
  BIMestiMate 4.6.0 – październik 2021 6

   

  BIMestiMate 4.6.0 – październik 2021 7

  Kryterium: J.m.

   

 4. Dodano skróty klawiaturowe dla dwóch istniejących funkcjonalności:
  – dla opcji łączenia zaznaczonych pozycji, wprowadzonych w zakładce Definiuj kosztorys, przypisano skrót klawiaturowy: Alt + Z
  BIMestiMate 4.6.0 – październik 2021 8 

   

  BIMestiMate 4.6.0 – październik 2021 9

  – dla opcji zmiany typu pozycji, dla kosztorysów powstałych na bazie modelu BIM (zakładka Definiuj kosztorys, menu kontekstowe), przypisano skrót klawiaturowy: Ctrl+T

POPRAWIONE BŁĘDY:

 1. Uzupełniono sygnalizację zmian w kosztorysie po usunięciu nakładu rzeczowego w pozycji szczegółowej.
 2. Poprawiono błąd związany z brakiem utrzymania stanu listy katalogów po aktualizacji programu.
 3. Brak możliwości zapisu załącznika do kosztorysu w niedostępnej lokalizacji generował błąd.
 4. Wprowadzono poprawki do czytania plików ATH.
 5. Poprawiono operację scalania strony tytułowej z szablonem dla formuły UPZP.