Waluty | BIMestiMate

Funkcja Waluty pozwala przeliczać wartość kosztorysu lub poszczególnych nakładów materiałowych w różnych walutach.

Kursy walut są automatycznie podczytywane z tabeli NBP. By korzystać z opcji Waluty należy najpierw w konfiguracji programu ustawić waluty, z jakich będziemy korzystać w tworzonym kosztorysie.

W głównym menu programu klikamy w symbol znajdujący się w górnym lewym rogu okna programu w podmenu Waluta można wybrać dwie opcje.

  1. Zmianę waluty kosztorysu:

  1. Uaktualnienie kursów walut:

W zestawieniu materiałów można ustalić walutę, w jakiej mają być wprowadzane ceny poszczególnych nakładów, a następnie zostaną one przeliczone na aktualna walutę kosztorysu po podanym kursie.

 

 

 

Waluty