BIMestiMate 5.2.0 – kwiecień 2022

NOWOŚCI:

Baza pozycji

W programie wprowadzono Bazę pozycji, która pozwala stworzyć katalog standardów przedmiarowych umożliwiających zapisywanie kalkulacji wraz z nakładami oraz przedmiarem.

Baza pozycji tworzy się przy pierwszym naciśnięciu ikony Dodaj i zapisywana jest w pliku natywnym.

Do bazy pozycji użytkownik może dodawać pozycje zawierające nakłady RMS (pochodzące z bazy katalogowej) lub pozycje wyceniane indywidualnie. Bazę pozycji można sukcesywnie uzupełniać o pozycje dodawane pojedynczo lub zgrupowane w Elementach/Grupach. Dodawanie pozycji do bazy pozycji następuje po naciśnięciu ikony Dodaj, przy wcześniejszym wybraniu odpowiedniej pozycji lub zaznaczeniu wielu wierszy w kosztorysie. Wstawianie wybranych pozycji z bazy pozycji do kosztorysu odbywa się w sposób analogiczny – po zaznaczeniu odpowiedniego wiersza/wierszy należy nacisnąć ikonę Wstaw przed lub Wstaw po. Przeniesiony zostaje wówczas przedmiar oraz nakłady rzeczowe zapisane dla danej pozycji w bazie pozycji.

Ponadto pozycje znajdujące się w bazie pozycji można wyświetlać z nakładami RMS, sortować oraz usuwać. W bazie pozycji można również wyszukiwać pozycje po opisie robót w sposób hasłowy lub po nakładzie przy włączonych RMS, w sposób analogiczny jak się to odbywa w Przeglądaniu katalogów (zakładka Definiuj kosztorys).

Baza pozycji nie obsługuje pozycji utworzonych z modelu IFC.

W programie poprawiono

  1. Poprawiono przenoszenie opisów z wierszy przedmiarowych przy zastosowaniu funkcjonalności Wstaw przedmiar z innych pozycji.
  2. Poprawiono działanie funkcjonalności Wstaw przedmiar z innych pozycji, jeżeli w kosztorysie wprowadzony był Komentarz.
  3. Poprawiono import i czytanie stawek robocizny, wskaźników narzutów oraz kosztów jednorazowych sprzętu dla cennika Sekocenbud RMS 1. kwartał 2023.
  4. Poprawiono czytanie jednostek z właściwości modelu.
  5. Zaktualizowano czytanie kosztorysów zapisanych w plikach ATH.