WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej | BIMestiMate

WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej

W programie BIMestiMate istnieje możliwość przypisania do pozycji kosztorysowej Wykonawcy, któremu robota wyceniona w tej pozycji, została przydzielona.

W tym celu w zakładce Definiuj kosztorys, korzystając z opcji „Wybierz kolumny”, ustawiamy taki widok, aby kolumna „Wykonawca” była widoczna.

WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej 1

WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej 2

WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej 3

 

Wykonawcę można zdefiniować na poziomie konkretnej pozycji w kolumnie Wykonawca, wpisując jego nazwę:

WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej 4

 

Tak zdefiniowany wykonawca automatycznie dopisywany jest to bazy wykonawców i w kolejnej pozycji kosztorysowej można go z tej bazy przenieść.

WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej 5

 

Jeżeli dany wykonawca ma zostać przypisany wielu pozycjom w kosztorysie, wówczas należy zaznaczyć te pozycje następnie, po naciśnięciu  ikony „Ustaw wykonawcę”, każdej z zaznaczonych pozycji zostanie przypisany wskazany wykonawca.

WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej 6

 

Wykonawca nie może zostać przypisany do Elementu, Grupy lub Rozdziału. Jeżeli dany wykonawca ma realizować roboty zawarte w całym Elemencie (Grupie, Rozdziale), wówczas po ustawieniu się na tym Elemencie, należy użyć ikony „Ustaw wykonawcę” i po wybraniu nazwy wykonawcy, zostanie on przypisany każdej pozycji w tego Elementu.

WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej 7

WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej 8

 

 

Zakładka Wykonawcy zawiera listę wszystkich wykonawców użytych w kosztorysie, wraz z wartościami robót dla każdego z nich.

UWAGA: W przypadku przyjęcie w kosztorysie algorytmu liczenia wg Formuły II, narzuty do Elementu, wartości te są wartościami bezpośrednimi (bez narzutów).

WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej 9

 

 

Dodatkowymi operacjami, jakie możemy wykonywać w zakładce Wykonawcy, to możliwość usuwania i dodawania wykonawców do bazy oraz usunięcia danego wykonawcy (wszystkich wykonawców) z bieżącego kosztorysu.

Po otwarciu bazy, które następuje w wyniku naciśnięcia ikony „Baza wykonawców”, można dopisywać kolejne firmy wykonawcze lub usuwać wcześniej zdefiniowane.

WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej 10

 

W celu usunięcia danego wykonawcy z całego kosztorysu należy w zakładce Wykonawcy zaznaczyć wiersz z tym wykonawcą i nacisnąć ikonę Usuń.

WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej 11

 

WYKONAWCA – dodatkowy atrybut pozycji kosztorysowej