Eksport przedmiaru z wyliczeniami ilości robót do pliku xlsx | BIMestiMate

Eksport przedmiaru z wyliczeniami ilości robót do pliku xlsx

Jeżeli wyliczenia ilości robót dla poszczególnych pozycji kosztorysowych zostały wykonane w zakładce Przedmiar, wówczas można dokonać eksportu tych wyrażeń do pliku Excel.

Eksport przedmiaru z wyliczeniami ilości robót do pliku xlsx

 

Aby tego dokonać należy skorzystać z opcji Eksport > Excel – Przedmiar.

Eksport przedmiaru z wyliczeniami ilości robót do pliku xlsx

 

W pliku xls pod każdą pozycją kosztorysową znajduje się zawartość zakładki Przedmiar dla tej pozycji.

Eksport przedmiaru z wyliczeniami ilości robót do pliku xlsx

Eksport przedmiaru z wyliczeniami ilości robót do pliku xlsx