BIMestiMate wersja 4.4.0 – marzec 2021

NOWOŚCI

 1. Historia ceny w zakładkach zestawień (Robocizna, Materiały, Sprzęt):
  – w zakładkach Robocizna, Materiały i Sprzęt dodano zakładkę Historia, w której od momentu zaznaczenia „Włącz historię cen”, zapisują się zmiany ceny bieżącego nakładu,
  – w trakcie tworzenia kosztorysu zmiany nie są rejestrowane, zapis zmian następuję w momencie zapisu i zamykania pliku
  – w wierszu zapisanej ceny, w kolumnie Notatka można dodać uwagi do ceny.
  – Informacja z historią ceny zapisywana jest do plik xml
BIMestiMate wersja 4.4.0 – marzec 2021 1
 1. W oknie Stawki robocizny i wskaźniki narzutów dodano możliwość zaznaczenia i jednoczesnego przeniesienia do zakładki Narzuty, więcej niż jednego wskaźnika.
BIMestiMate wersja 4.4.0 – marzec 2021 2
 1. W oknie głównym programu obok wartości brutto, widoczna jest również wartość netto kosztorysu.
  BIMestiMate wersja 4.4.0 – marzec 2021 3
 2. Czytanie plików KSTX oraz PRDX.
 3. W oknie tworzenia odwołań przedmiarowych widoczne są kotwice ustawione w zakładce Definiuj kosztorys. Dodatkowo można zdefiniować nowe kotwice lub usunąć istniejące, zmiany te przenoszone są do zakładki Definiuj kosztorys.
  BIMestiMate wersja 4.4.0 – marzec 2021 4
 1. Dodano opcję definiowania i drukowania zerowych narzutów.
BIMestiMate wersja 4.4.0 – marzec 2021 5
 1. W Konfiguracji programu dodano opcję tworzenia kopii kosztorysu lokalnie (C:\Users\Public\Documents\Datacomp\BIMestiMate4\Backup), jeżeli domyślna lokalizacja zapisu plików kosztorysowych jest różna od lokalizacji  producenta (C:\Users\Public\Documents\Datacomp\BIMestiMate4\Data).
BIMestiMate wersja 4.4.0 – marzec 2021 6
 1. Dołożono dwa nowe kryteria filtrowania widoku zakładki Definiuj kosztorys:
  – z notatką
  – z właściwościami modelu IFC – dla kosztorysów powstałych na bazie modelu
  BIMestiMate wersja 4.4.0 – marzec 2021 7
 2. W zakładce IFC dodano możliwość przypisania zaznaczonym typom, podstaw z pozycji składowych.BIMestiMate wersja 4.4.0 – marzec 2021 8

POPRAWIONE BŁĘDY

 1. Wyświetlanie listy pozycji szczegółowych w zakładce Przedmiar dla pozycji Rusztowanie.
 2. Eksport do pliku xlsx widoku niektórych zakładek oraz okien programu.
 3. Dla pozycji powiązanych z modelem błędnie funkcjonowała możliwość wstawienia podstawy z bazy katalogowej z użyciem opcji „Wstaw pozycję złożoną”.
 4. Przy wczytywaniu pliku z nieprawidłowo zapisanymi identyfikatorami kotwic program generował błąd.
 5. Próba wyświetlenia zakładki Wyniki dla kosztorysu o bardzo małych wartościach R, M i S generowała błąd.