BIM Ekspert – szablony | BIMestiMate

BIM Ekspert – szablony

BIM Ekspert to funkcja systemu kosztorysowego BIMestiMate pozwalająca na wykorzystanie danych zawartych we właściwościach przypisanych elementom modelu 3D, na potrzeby stworzenia kalkulacji cenowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz postulatom naszych Użytkowników rozszerzyliśmy funkcjonalność tej opcji o możliwość zapisywania ustawień okna BIM Ekspert w formie szablonów.

Tworzenie szablonu

W oknie BIM Ekspert Użytkownik definiuje sposób generowania nazw pozycji kosztorysowych powiązanych z elementami modelu, na podstawie danych z Właściwości.

BIM Ekspert szablony 1

W celu zapisania wybranych ustawień do szablonu należy wybrać opcję Zapisz i nadać nazwę tworzonemu plikowi z szablonem. Szablony zapisywane są w plikach xml. Dla każdego szablonu tworzony jest nowy plik. Pliki z szablonami domyślnie zapisywane są w następującej lokalizacji: c:\Users\Public\Documents\Datacomp\BIMestiMate4\Szablony BIM Ekspert\

BIM Ekspert szablony 2

 

Wczytywanie szablonu

Aby użyć stworzonego wcześniej szablonu dla innego modelu IFC, należy użyć opcji Wczytaj w zakładce Szablony okna BIM Ekspert.

BIM Ekspert szablony 3

 

 

 

 

 

 

BIM Ekspert – szablony