Nowości w BIMestiMate wersja 3.2.0

Kwiecień 2019 – Wersja 3.2.0

 

Nowe opcje programu

 1. Wprowadzono możliwość definiowania normy nakładu rzeczowego w postaci wyrażenia.nowosci-w-BIMestiMate-wersja-3.2.0
 2. W arkuszu xlsx, który jest wynikiem eksportu kosztorysu (eksport Excel FIDIC), wszystkie kolumny, gdzie występują wartości, formatowane są jako liczbowe, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Opcja „Aktywne przedmiary w odwołaniach przedmiarów z pozycji zablokowanych” dotychczas ustawiana tylko w konfiguracji programu, obecnie może być definiowana dla bieżącego kosztorysu w zakładce Definiuj kosztorys > Przedmiar.nowosci-w-BIMestiMate-wersja-3.2.0
 4. Dodano nowy sposób filtrowania widoku kosztorysu: wyświetlenie listy pozycji, w których bieżąca pozycja została użyta jako odwołanie w przedmiarze.nowosci-w-BIMestiMate-wersja-3.2.0
  nowosci-w-BIMestiMate-wersja-3.2.0
 5. W konfiguracji programu wprowadzono możliwość ustawienia dla pola podstawowego koloru innego niż biały.nowosci-w-BIMestiMate-wersja-3.2.0
 6. Przy eksporcie kosztorysu „Jako katalog” dodano możliwość dopisywania kolejnych kosztorysów do istniejącego katalogu własnego.nowosci-w-BIMestiMate-wersja-3.2.0
  nowosci-w-BIMestiMate-wersja-3.2.0
 7. Umożliwiono wyeksportowanie do pliku xlsx zaznaczonych pozycji (dla Eksport > Excel).nowosci-w-BIMestiMate-wersja-3.2.0
  nowosci-w-BIMestiMate-wersja-3.2.0
  nowosci-w-BIMestiMate-wersja-3.2.0
 8. Dodano możliwość usunięcia zawartości notatki dla zaznaczonych pozycji.nowosci-w-BIMestiMate-wersja-3.2.0
 9. W oknie zmiennych globalnych wprowadzono możliwość ustawienia kolejności zdefiniowanych zmiennych.nowosci-w-BIMestiMate-wersja-3.2.0
 10. W oknie przeglądania cenników uproszczonych dodano opcję sortowania.

 

W programie poprawiono

 1. Otwarcie kosztorysu za pomocą opcji „Szukaj kosztorysów” ustawiało błędną ścieżkę do pliku, w konsekwencji nie dało się uruchomić opcji „Zapisz jako”.
 2. W bazie Budowa w zakładce Dane ogólne, przy próbie usunięcia pustego wiersza program generował błąd.
 3. Problem z otwarciem pliku *.kst, jeżeli w kosztorysie występował nakład z ceną bez zdefiniowanej waluty.
 4. Poprawiono działanie odwołań do przedmiarów pozycji zablokowanych.
 5. Złożenie pozycji szczegółowych, w których występowały nakłady z przypisanym atrybutem „Stała ilość”, nie działało poprawnie.
 6. Zmodyfikowano czytanie wyliczenia ilości robót w kosztorysach zapisanych w plikach *.kst, *.ath, *.xml.
 7. Problem z otwieranie plików *.rds i *.rds7.
 8. Import stawek robocizny oraz wskaźników narzutów dla cenników Sekocenbud RMS-MAX (uwzględniono zmiany wprowadzone od 1 kwartału 2019 r.).
 9. Wprowadzono poprawki w katalogu DC-20.