Ceny do cennika | BIMestiMate

W zakładce Cenniki można podczytać zaimportowane cenniki publikowane (import cenników został przedstawiony w następujących tematach: https://bimestimate.eu/najczesciej-zadawane-pytania-faq/import-cennikow-sekocenbud/ , https://bimestimate.eu/najczesciej-zadawane-pytania-faq/import-cennikow-intercenbud/)

W zestawieniu wybranych cenników widoczna jest kolumna Ceny do cennika. Zaznaczenie tej opcji możliwe jest tylko dla jednego z wybranych cenników. W konsekwencji, program uaktualni ceny tych nakładów, które użytkownik zmieni w kosztorysie.

Ceny do cennika 1

 

Przykład.

Cena betonu B-20 w kosztorysie podczytana z wybranego cennika to 237,04 zł/m3. Opcja Ceny do cennika została zaznaczona dla tego cennika.

Ceny do cennika 2

W zestawieniu Materiałów użytkownik zmienia cenę betonu na 300 zł/m3.

Ceny do cennika 3

Program zmienia cenę w kosztorysie oraz uaktualnia w cenniku.

Ceny do cennika 4

 

W przypadku, gdy użytkownik potrzebuje zmienić cenę nakładu w kosztorysie, ale w cenniku publikowanym chciałby zachować cenę pierwotną, wówczas nie należy zaznaczać opcji Ceny do cennika.

Ceny do cennika