BIMestiMate 5.4.0 – wrzesień 2023

BIMestiMate - teraz precyzyjniejszy niż kiedykolwiek! Kontroluj koszty, edytuj pliki PDF, rejestruj historię zmian cen, automatycznie twórz kopie zapasowe, usuwaj narzuty, wszystko w jednym programie!

NOWOŚCI:

  1. W Edycji parametrów dodano możliwość zmiany Dokładności ilości robót w zaznaczonych pozycjach
  1. W Konfiguracji programu dodano możliwość zaznaczenia rejestrowania historii zmian cen nakładów rzeczowych (Robocizny, Materiałów, Sprzętu) w nowotworzonych kosztorysach
BIMestiMate nowa wersja 5.4.0 3
  1. Przy wydruku dokumentacji kosztorysowej w formacie PDF dołożono możliwość edycji nazwy pliku *.pdf oraz zmiany lokalizacji jego zapisu.
  2. Przy zapisie kosztorysu do wyceny dodano automatyczne tworzenie kopii kosztorysu źródłowego w domyślnej lokalizacji przechowywania plików zapasowych
BIMestiMate nowa wersja 5.4.0 4
  1. Dodano możliwość usuwania narzutów zdefiniowanych globalnie w zakładce Narzuty oraz lokalnie w Definiuj kosztorys/Narzuty za pomocą skrótu klawiaturowego Alt+Del.

W programie poprawiono:

  1. W Harmonogramie poprawiono możliwość wprowadzania Wartości z dokładnością do grosza.
  2. W wydruku raportów Kalkulacja ceny robocizny, materiałów i sprzętu poprawiono wyświetlanie prawidłowych informacji z kolumny Wykonawca, Dostawca oraz Producent.
  3. W wydruku raportów Zestawienia Robocizny, Materiałów i Sprzętu skorygowano dopasowanie szerokości kolumny Wykonawca, Dostawca oraz Producent do jej zawartości.
  4. W wydruku Kosztorysu oraz Zestawienia IFC poprawiono dopasowanie szerokości kolumny Wartość do jej zawartości.