Wartości w zakładce WYKONAWCY – zależność od formuły liczenia oraz poziomu, na którym został zdefiniowany Rabat

Przypadek 1
FORMUŁA II narzuty dla Elementu
RABAT – od wartości zagregowanych (NIE MA INNEJ MOŻLIWOŚCI)
Wartości dla poszczególnych Wykonawców liczone są jako suma wartości bezpośrednich wszystkich pozycji, do których dany Wykonawca został przypisany i są to wartości bezpośrednie bez narzutów i bez rabatu. Rabat wyliczany jest od wartości zagregowanych (Element, Grupa itd.) już z narzutami.

WYKONAWCY wartość przy zdefiniowanym rabacie 1

 

 

Przypadek 2
FORMUŁA II narzuty dla Pozycji
UPZP
FORMUŁA I
Uproszczona
RABAT – od wartości zagregowanych
Wartości dla poszczególnych Wykonawców liczone są jako suma wartości pozycji (wraz z narzutami), do których dany Wykonawca został przypisany i są to wartości z narzutami bez rabatu. Rabat wyliczany jest od wartości zagregowanych (Element, Grupa itd.).

WYKONAWCY wartość przy zdefiniowanym rabacie 2

 

 

Przypadek 3
FORMUŁA II narzuty dla Pozycji
UPZP
FORMUŁA I
Uproszczona
RABAT – od wartości pozycji
Wartości dla poszczególnych Wykonawców liczone są jako suma wartości pozycji (wraz z narzutami) po rabacie, który został zadany dla pozycji. Wartości te uwzględniają już rabat wyliczony w pozycjach.

WYKONAWCY wartość przy zdefiniowanym rabacie 3

 

 

Przypadek 4
UPZP
FORMUŁA I
Uproszczona
RABAT – od cen jednostkowych pozycji
Wartości dla poszczególnych Wykonawców liczone są jako suma wartości pozycji (wraz z narzutami) po rabacie, który został zadany dla pozycji i uwzględniony w jej cenie jednostkowej. Wartości te uwzględniają już rabat wyliczony w pozycjach.

WYKONAWCY wartość przy zdefiniowanym rabacie 4