Nowości w BIMestiMate wersja 4.1.0

Kwiecień 2020 – Wersja 4.1.0

Nowe opcje programu
 1. Tworzenie pozycji złożonej w oknie przeglądania bazy katalogowej dla maksymalnie pięciu szczegółowych pozycji składowych.BIMestiMate nowości w wersji 4 1 pozycja złożona
 2. W Konfiguracji programu dodano nową opcję w Ustawieniach: Pozycja złożona – podstawy z pozycji składowych. Po jej zaznaczeniu w polu Podstawa dla tworzonych pozycji złożonych pojawiają się podstawy z pozycji składowych.BIMestiMate nowości w wersji 4 1 pozycje składowych
 3. W menu kontekstowym dla pozycji powiązanych z modelem IFC dodano opcję Przejdź do BIM Ekspert.BIMestiMate nowości w wersji 4 1 bime ekspert
 4. W zakładce IFC dołożono możliwość wyświetlenia w podstawie typu (elementu) podstaw z pozycji składowych.BIMestiMate nowości w wersji 4 1 podstawy z pozycji ifc
 5. Do bazy katalogowej dodano katalog SEK 2-04 „Technologie ocieplania budynków w systemach ARSANIT” OWEOB Promocja Sp. z o.o., wyd. I, Warszawa 2018.
 
W programie poprawiono
 1. W kosztorysie złożonym dla formuły UPZP program nie pozwalał na ustawienie różnych wskaźników narzutów w rozdziałach.
 2. Wyłączenie Szybkiego filtra w zakładce Definiuj kosztorys poprzedzone użyciem i wyłączeniem opcji Znajdź pozycje z poziomu zakładki zestawienia (Robocizna, Materiały, Sprzęt), skutkowało przejściem z zakładki Definiuj kosztorys do zakładki zestawienia.
 3. Błędne wyliczenie ilości robót (przedmiaru) po operacji kopiuj/wklej przy zdefiniowanym dwukrotnym odwołaniu do przedmiaru pozycji.
 4. Niepoprawne ustawienie kursora po wyłączeniu filtra Znajdź pozycje z poziomu zakładek zestawień.
 5. Aktualizacja i zmiany w czytaniu plików ath i rds7.
 6. Eksport wyliczenia ilości robót do plików ath.
 7. BIM Ekspert – zmiana jednostki dla elementów „IFC Flow”.