Nowości w BIMestiMate wersja 4.0.0

Listopad 2019 – Wersja 4.0.0

Nowe opcje programu

1. Składanie pozycji różnych typów – możliwość utworzenia pozycji szczegółowej jako wyniku złożenia pozycji szczegółowych, uproszczonych, kosztów jednorazowych sprzętu i pracy rusztowań.

1

2. Wprowadzono możliwość wyboru opcji do zapisu w pliku przedmiarowym *.puz:

2

3. Dodano opcje eksportu do formatu *.ath:

3

4. Import cennika Sekocenbud Błyskawica Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu.

4

5. Dodano nowy katalog:
KNR 9-32 Roboty hydroizolacyjne i renowacyjne – system Remmers, ORGBUD – SERWIS Poznań Sp. z o.o.

6. W oknie przeglądarki modelu 3D dodano nową zakładkę Zaawansowane, do której przeniesiono grupę Przesunięcia z zakładki Obiekty oraz grupę Cięcie z zakładki Widok. Dodatkowo grupa Cięcie została podzielona na dwie grupy: Cięcie i Płaszczyzny cięcia.

6

7. Dodano przesunięcia do płaszczyzn w celu ustawienia precyzyjnego cięcia.

wersja 4 0 0 przesunięcia do płaszczyzn

8. Na widoku modelu dołożono rozróżnienie aktualnie wybranego obiektu od reszty zaznaczenia.

7

9.W zakładce Wymiarowanie dodano możliwość zmierzenia następujących wielkości:
– odległość punktu od krawędzi
– odległość punktu od płaszczyzny
– średnica (odległość między dwoma najbardziej oddalonymi od siebie wierzchołkami płaszczyzny)

wersja 4 0 0 zakładka Wymiarowanie
wersja 4 0 0 zakładka Wymiarowanie 2

– kąt między płaszczyzną a podłożem (płaszczyzna XY)
– kąt między krawędzią a podłożem (płaszczyzna XY)
– kąt wyznaczony przez trzy punkty

 

W programie poprawiono

1. Brak wersji w wynikach wyszukiwania w bazie katalogowej skutkował barkiem możliwości wyboru pozycji z katalogu.

2.Podczas importu cennika z płyty CD ręczne usunięcie ścieżki źródłowej powodował wygenerowanie błędu.

3.Przy próbie otwierania plików *.rds7 zawierających funkcje matematyczne w przedmiarze program generował błąd.

4.Do pliku xml nie zapisywał się mnożnik do kosztorysu.

5.W pozycji szczegółowej z jednym materiałem, po wyedytowaniu jego ceny i równoczesnej próbie usunięcia nakładu program generował błąd.

6.Zakładka Harmonogram – użycie rolki myszy podczas tworzenia połączeń między zadaniami powodowało generowanie błędu.