Tworzenie pozycji złożonej z poziomu przeglądania bazy katalogowej | BIMestiMate

Tworzenie pozycji złożonej z poziomu przeglądania bazy katalogowej

W kolumnie Podstawa dla pozycji kosztorysowej należy otworzyć menu rozwijalne (po kliknięciu w strzałkę). Po wybraniu opcji Z katalogu otwiera się okno Przeglądania katalogów, w którym należy wybrać podstawy katalogowe pozycji.

Tworzenie pozycji złożonej z poziomu przeglądania bazy katalogowej 1

Wskazanie podstaw katalogowych do utworzenia pozycji złożonej odbywa się w zakładce Kolumny lub Wersje poprzez użycie przycisku Dodaj. Uwaga: Maksymalnie można wskazać 5 podstaw.

Tworzenie pozycji złożonej z poziomu przeglądania bazy katalogowej 2Tworzenie pozycji złożonej z poziomu przeglądania bazy katalogowej 3

 

Przed naciśnięciem ikony Wstaw pozycję złożoną:

  • w przypadku wstawienia niewłaściwych pozycji można usunąć wskazaną lub wszystkie poprzez rozwinięcie strzałki przy ikonie Usuń – widoczna jest tu lista dodanych pozycji.
  • w opisie ikony Porównaj widoczna jest ilość pozycji dodanych.
    Tworzenie pozycji złożonej z poziomu przeglądania bazy katalogowej 4
  • można skorzystać z opcji Porównaj, aby zobaczyć zawartość wybranych pozycji; po dokonaniu analizy nakładów należy wyjść z okna Porównania pozycji poprzez Anuluj, gdyż przycisk Wybierz spowoduje przeniesienie tylko jednej wybranej pozycji (pozycja złożona nie zostanie stworzona).
    Tworzenie pozycji złożonej z poziomu przeglądania bazy katalogowej 5

Naciśnięcie Wstaw pozycję złożoną otwiera okno z wybranymi podstawami katalogowymi, należy je wybrać i zatwierdzić. Tutaj też należy uzupełnić Krotność, jeśli zachodzi taka konieczność.

Tworzenie pozycji złożonej z poziomu przeglądania bazy katalogowej 6

Pozycja złożona została wstawiona – w jej Podstawie widoczna jest podstawa katalogowa z pozycji wiodącej. Przy tworzeniu pozycji złożonej z poziomu przeglądania bazy katalogowej domyślnie pozycją wiodącą jest pierwsza wybrana (dodana) pozycja. Opis robót oraz J.m. również przyjmowane są z pozycji wiodącej. Złożenie pozycji odbywa się dla jednostkowych ilości w pozycjach składowych.
Podstawę katalogową pozycji złożonej można uzupełnić o podstawy katalogowe z pozycji składowych poprzez rozwinięcie pozycji katalogowej i wybranie Podstawy z pozycji składowych.

Tworzenie pozycji złożonej z poziomu przeglądania bazy katalogowej 7

W konfiguracji programu istnieje możliwość automatycznego uwzględniania w podstawie pozycji złożonych podstaw z pozycji składowych. W tym celu należy wejść do Konfiguracji programu i w Ustawieniach zaznaczyć Pozycja złożona – podstawy z pozycji składowych.

Tworzenie pozycji złożonej z poziomu przeglądania bazy katalogowej 8

Tworzenie pozycji złożonej z poziomu przeglądania bazy katalogowej