Import katalogów *.ktu do programu ZUZIA/BIMestiMate | BIMestiMate

Import katalogów *.ktu do programu ZUZIA/BIMestiMate

Klikamy w ikonę programu w górnym lewym rogu i z menu Katalogi wybieramy Import katalogu.

Następnie wskazujemy folder z lokalizacją katalogu i otwieramy go.

Po zakończeniu importu pojawi się komunikat informujący o zaimportowaniu katalogu.

Import katalogów *.ktu do programu ZUZIA/BIMestiMate