Zuzia 10

Marzec 2013 wersja 10.05

 1. Opracowano nową tablicę konwersji cen importowanych z cennika Sekocenbud do programu Zuzia.
 2. Dołożono możliwość czytania ilości jendnostkowej Rozdziału podczas importu pliku z formatu XML.
 3. Dostosowano do nowego formatu import cennika Sekocenbud RMS-MAX.
 4. Dostosowano do nowego formatu import plików kst i ath.
 5. W zawężaniu katalogów poprawiono funkcję szukaj, dotychczas np: wpisanie KNR 200 powodowało wyświetlenie złej liczby katalogów.
 6. W funkcji przeliczania kosztorysu zmieniono przeliczanie dla opcji Cenniki-Kosztorys.

Do bazy katalogów dodano nowe katalogi:
1. AT-03 Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie. Normy zakładowe – uzupełnienie do KNR nr 2-31
2. AT-14 Okablowanie strukturalne w technologii firmy KRONE
3. AT-17 Wiercenie i cięcie techniką diamentową

W bazie katalogów poprawiono następujące katalogi:

1. KNR DC-19, KNR 9-21, KNR 9-07, KNRW 2-18, KNR 0-35, KNR 2-20, KNR 7-24, KNR DC-11, KNR 7-29, KNR DC-12, KNR 0-15, KNNR 10, KNNRS 10, KSNR 10, KNR 2-11, KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 0-20, KNRW 7-12, KNR 13-04, KNNRW 3, KNRW 4-01

Grudzień 2011 wersja 10.04
 1. Nowy Edytor wyliczeń w zakładce Definiuj Kosztorys dla wszystkich kolumn, w których są wykonywane wyliczenia (Mnożnik/Krotność).
 2. Możliwość zablokowania pierwszego wiersza w kosztorysie. Opcja wybierana z menu kontekstowego w zakładce Definiuj Kosztorys (dla wiersza nagłówka Kosztorysu i Rozdziału).
 3. Drukowanie Zakładka R – robocizna razem w wydruku „Zestawienie R”. Na wydruku zostanie wydrukowana robocizna razem bez wyszczególniania nakładów.
 4. W oknie Importu cenników dołożono wiersz Ścieżka docelowa. Automatycznie wskazuje położenie cenników z ustawień w konfiguracji. Użytkownik może ustawić inną lokalizację. Dla importowanych cenników zostaną założone foldery: Sekocenbud, Orgbud, Bistyp, Intercenbud.
 5. Zmiany w opcji podczytaj nakłady.01 Zmiany w opcji Podczytaj nakłady
 6. W raportach wydruków dołożono nowe raporty dla wydruku Przedmiarów.
 7. Zmieniono import z Excela.
 8. Megacennik (zmiana na bazę danych serwer SQLite) został dołączony do możliwości przeliczania kosztorysu. Opcja dotępna z poziomu Przelicz kosztorys.
 9. Dołożono opcję konwersji kosztorysów z wersji 8 lub 9 bez potrzeby ich każdorazowego wywoływania poprzez funkcje otwarcia kosztorysu. Po wskazaniu folderu z kosztorysami z wersji 8 lub 9 nastapi konwersja tych plików do wersji 10. Pliki po konwersji zostaną zapisane w tym folderze. Wywołanie opcji znajduje sie w zakładce Dane ogólne strzałka w prawym dolnym rogu grupy.02 Opcja konwersji kosztorysów
 10. Zmieniono układ ikon na wstążce.03 Zmieniony układ ikon na wstążce

W bazie katalogów poprawiono następujące katalogi:

1. KNR 29, KNR 2-15, KNR BC-01, KNR 9-12, KNR 9-14, KNR 9-17, ZKNR C-2

Lipiec 2011 wersja 10.03
 1. W zakładce Cenniki dołożono możliwość importu cennika e-Sekocenbud zamieszczanego na płycie CD – ceny producentów.
 2. W zakładce Definiuj Kosztorys w opcji wyszukiwanie nakładu z Comba – dołożono wyświetlanie nakładów wpisanych z ręki na liście wraz z bazowymi. Nakłady własne podświetlone są na czerwono, nakłady bazowe pozostają na żółtym tle .
 3. W szablonie strony tytułowej możliwość wstawiania obrazka.
 4. Został dodany panel szybkiej zmiany wyświetlania rozdziału w zakładce Definiuj Kosztorys – Lista .
 5. Dołożono opcję importu katalogów serii AT z płyty zawierajacej te katalogi.
 6. Dodano możliwość przeszukiwania bazy katalogowej po nazwie nakładu .
 7. Baza cenników oraz baza RMS przeniesiona na bazę danych serwer SQLite.
 8. W zakładce Definiuj Kosztorys w opcji Filtr pozycji, dołożono nowe opcje: uproszczone R, uproszczone M, uproszczone S, uproszczone Suma, pozycja z podstawą własną

Do bazy katalogów dodano następujące katalogi:

Symbol Nazwa katalogu Wydawca
KNR DC-12KNR DC-12

Datacomp, Wydanie I, Kraków 2011 r.

KNR DC-19

Roboty budowlane w systemie MAPEI

Datacomp, Wydanie I, Kraków 2011 r.

KNR 9-20

Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych – nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

Orgbud-Serwis, Wydanie I, Poznań 2010 r.

KNR BC-03

Prace budowlane na bazie profesjonalnych systemów SCHOMBURG INDUTEC

Bistyp-Consulting, Wydanie I, Warszawa 2009 r.

KNR C-2

Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan

Henkel Polska, Wydanie I, 2008 r.

W bazie katalogów poprawiono następujące katalogi:

1. KNR DC-11, KNR 9-07, KNRW 2-17, KNNRW 2

Luty 2011 wersja 10.02

W zakładce Cenniki dołożono bezpośredni import cenników z internetowej platformy e-Bistyp. Dla wszystkich użytkowników posiadających wykupiony elektroniczny dostęp do baz cen e-Bistyp dołożono możliwość pobierania ich bezpośrednio z programu Zuzia. Operacja odbywa się na podstawie tych samych danych logowania (login i hasło) jakie użytkownik otrzymał do pobierania i przeglądania cenników ze strony e-Bistyp.
Materiały inwestora – możliwość zdefiniowania materiałów inwestora w zadanej ilości (RMS i Zestawienie M – edytowalna kolumna Ilość inwestora; typ – jak dotąd możliwy do zmiany z poziomu Zestawienie M).
Nowa kolorystyka: w Konfiguracja-Wygląd- Kolorystyka do wyboru Niebieska lub Szara.
W zakładce Definiuj Kosztorys i zakładce Zestawienia M – przy funkcji szybkiej edycji nazwy nakładu dla podpowiadanego nakładu z bazy dołożone zostały kolumny: jednostka i cena. Kolumna cena jest z pierwszego cennika ustawionego w zakładce Cenniki.
Wybieranie i przeglądanie katalogów (z poziomu menu głównego zakładki Definiuj Kosztorys i z poziomu podstawy pozycji) – możliwość zadania grupy katalogów, w których ma się odbywać wyszukiwanie, nazwy katalogów w wierszu „Zawężenie bazy katalogów” oddzielane są średnikami (np. KNR 202; KNRW; KNNR; 501 – program wyszukuje w katalogu KNR 202 lub KNRW lub KNNR lub 501).
Nowy wygląd pozycji Rusztowania na ekranie jak również w raportach wydruku.
Dla podglądu wydruku wprowadzono przewijanie raportu wydruku dla całości podglądu za pomocą scrolla.
Automatyczna zmiana kosztorysu złożonego na prosty. Po wybraniu opcji w zakładce Definuj Kosztorys grupa Edycja Zmień kosztorys złożony na prosty następuje zmiana Rozdziałów na Grupy z zachowaniem struktury kosztorysu. Jeżeli cena danego nakładu jest różna to do końcowego kosztorysu przyjmowana jest pierwsza napotkana, czyli w najwcześniejszym rozdziale w jakim występuje.
Założenia wyjściowe do kosztorysowania zostały udostępnione w formie formularza występującego na drzewku dla sposobu liczenia kosztorysu Formuła I, II i Uproszczona.
W imporcie z Excela został zablokowany wiersz nagłówka (określenie typu kolumn), tak aby podczas pracy z dokumentem zawsze był widoczny.
Z poziomu okna przeglądania bazy materiałów dołożono możliwość przegladnięcia norm stali i ich odpowiedników.
Poprawiono sposób liczenia i drukowania mnożników, jakie można zastosować w kosztorysie.

Wrzesień 2010 wersja 10.01

NOWOŚĆ! PDF Kosztorys umożliwia zaoszczędzenie uciążliwej pracy związanej z przepisaniem treści kosztorysu zapisanego w PDF do dowolnego systemu kosztorysowego lub Excela. PDF Kosztorys jest konwerterem plików przedmiarów kosztorysowych zapisanych w formacie PDF do uniwersalnego otwartego standardu XML – w formacie Standard Kosztorysów Budowlanych. Program automatycznie odczytuje pliki przedmiarów robót PDF z wielu szablonów zgodnych z najpopularniejszymi systemami kosztorysowymi. PDF Kosztorys jest pierwszym programem pozwalającym na automatyczne odczytanie zawartości pliku PDF z danymi kosztorysowymi. Odczytane dane są przenoszone w układzie i strukturze przedmiaru robót. Opcje programu pozwalają na wyodrębnienie wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do prawidłowego przeczytania przedmiaru robót z pliku PDF.
Użytkownicy programu do kosztorysowania Zuzia konwerter PDF Kosztorys otwierają bezpośrednio z menu głównego programu. Po odczytaniu przedmiaru w PDF Kosztorys powracamy do Zuzi z przygotowanym do wyceny przedmiarem robót.
W zakładce RMS dołożono ikonę Edycja nazwy nakładu, która umożliwia edytowanie nazwy nakładu w miejscu bez konieczności wchodzenia w bazę RMS. Edycja nazwy nakładu jest również dotepna w zakładce R, M, S (zestawień robocizny, materiałów, sprzętu)

Do bazy katalogów dodano następujące katalogi:
Symbol Nazwa katalogu Wydawca

KNR 9-21

Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą

Orgbud-Serwis,

Wydanie I,

Poznań 2010 r.

Lipiec 2010 wersja 10.00
 1. Nowy wygląd programu. Układ menu programu został dostosowany do najnowszych widoków w stylu Office 2007. Umieszczona w programie wstęga (ribbon) zawiera ikony zgrupowane w tematyczne panele, które ułatwiają korzystanie z funkcji programu. Poprzez nowe menu znacznie poprawiła się funkcjonalność pracy z programem. Nowy układ menu pozwolił wprowadzić nowe czytelniejsze ikony oraz zmienić kolorystykę programu.01 Nowy wygląd programu
 2. Nowy układ zakładki Definiuj kosztorys . Zastosowany w nowej Zuzi widok struktury kosztorysu oparty jest na wewnętrznym drzewku widoków poszczególnych elementów Rozdziału, Grupy, Elementu, Pozycji. Pozwala na pracę na widoku Zakładki Lista z całym kosztorysem w rozwinięciu do poszczególnych poziomów z nakładami pozycji włącznie.02 Nowy układ zakładki Definiuj Kosztorys
 3. Import z Excela. Nowoczesna funkcjonalność umożliwiająca zaimportowanie do programu Zuzia danych podczytanych z plików Excela jako przedmiaru robót lub kosztorysu.
 4. Zapis kosztorysu odbywa się do nowego formatu Zuzia10 XML, który jest odczytywany przez program Zuzia9. W zakresie przedmiaru możliwy jest zapis do pliku, nie zawierającego żadnych składników cenotwórczych kosztorysu. Przedmiar robót zapisujemy do pliku z rozszerzeniem *.puz.03 Nowy format ZUZIA10 XML
 5. Pozycja złożona. Pozycja pozwalająca składać kilka pozycji kosztorysowych w zakresie ich nakładów i norm. Po złożeniu pozycji otrzymujemy jedną pozycję szczegółową zawierającą wszystkie nakłady z pozycji składowych oraz wartość odpowiadającą tym pozycjom. Podstawa tej pozycji może zostać przedstawiona jako zapis: „kalkulacja indywidualna”, podstawa jednej z pozycji składowych lub zbiór podstaw z pozycji składowych. Wybrany sposób prezentacji podstawy zostanie wydrukowany w raporcie kosztorysu.
 6. Na dolnej belce programu umieszczono panel zmiany metody liczenia kosztorysu. Funkcja pozwala na wybranie innej metody niż zadeklarowana z poziomu każdej zakładki programu. Nie potrzeba wracać do zakładki Dane ogóle aby określić nowy sposób liczenia kosztorysu.04 Panel zmiany metody liczenia kosztorysu
 7. Opracowano nowy zestaw wydruków raportów dla metody liczenia: Inwestorska UPZP.05 Nowy zestaw wydruków raportów dla metody liczenia
 8. Dodawanie do struktury kosztorysu Nakładu z bazy i Nakładu pustego. Edycja pustego nakładu pozwala na wpisanie „z ręki” nazwy nowego nakładu RMS.06 Dodawanie do struktury kosztorysu Nakładu z bazy i Nakładu pustego
 9. Na tym widoku umożliwia dodawanie i wymianę nakładu z jego parametrami (jednostką, normą i ceną). Opcje te są również dostępne tak jak dotychczas w Zakładce RMS, która posiada wiele innych zaawansowanych funkcji (np. określenie materiałów inwestora). Edycja nakładu w wierszu wraz z funkcją szybkiego wyszukiwania z bazy.07 Dodawanie i wymiana nakładu z jego parametrami
 10. Opcja Pokaż w zakładce Definiuj kosztorys pozwala na wywoływanie/chowanie nowego widoku kosztorysu z rozwinięciem do nakładów. W niej również mamy możliwość określenia widoku dla pozycji składowych z pozycji złożonej, pozycji wchodzących w skład elementu scalonego, pozycji wariantowych oraz zablokowanych pozycji i nakładów.08 Opcja Pokaż w zakładce Definiuj kosztorys
 11. Dołożono funkcjonalność definiowania struktury kosztorysu za pomocą strzałek (góra/dół, w prawo/w lewo) w zakresie ustawiania kolejności Rozdziałów, Grup, Elementów, Pozycji i Nakładów oraz ich wzajemnych zależności.
 12. W metodach liczenia kosztorysu dołożono możliwość określenia wskaźnika Koszty zakupu dla materiałów jako narzutu (do wartości wszystkich materiałów) oraz jako wskaźnika ustalanego indywidualnie dla poszczególnych nakładów materiałowych. Nadal, tak jak dotychczas, istnieje możliwość kalkulacji kosztorysu w cenach materiałów zawierających Koszty zakupu (wówczas wskaźnik Kosztów zakupu wliczany jest bezpośrednio do ceny materiału).09 Możliwość określenia wskaźnika Koszty zakupu dla materiałów jako narzutu
 13. Dla przedmiarów robót dołożono możliwość usunięcia z Zakładki Przedmiar wierszy przedmiarowych we wszystkich pozycjach kosztorysu lub samych obliczeń z pozostawieniem ich opisów.
 14. Ikony dokładania i wstawiania elementów struktury kosztorysu umieszczono w zakładce Definiuj kosztorys jako pierwsze z lewej strony. Rozdzielenie ich działania przyspieszyło przyjmowanie lub wstawianie elementów składowych do struktury kosztorysu. Najczęściej używane Element, Pozycja szczegółowa, Pozycja uproszczona zostały umiejscowione na widoku głównym. Pozostałe są wywoływane z rozwijanej listy. Obie ikony mają tę samą obsługę. Ikona Dodaj zawiera rozwinięcie dla różnych typów składowych i ich wybór. Tak samo działa ikona Wstaw. Takie działanie pozwala na wybranie i przyjęcie pozycji jednym kliknięciem.10 Ikony dokładania i wstawiania elementów struktury kosztorysu
 15. Kotwica odwołania pozycji. W celu szybkiego przechodzenia pomiędzy pozycjami, do których musimy często wracać dodano funkcję przywołania oznaczonej wcześniej pozycji kosztorysowej.11 Kotwica odwołania pozycji
 16. Rozszerzono import biuletynów cenowych o kolejne bazy Bistypu, Orgbudu, Sekocenbudu i Intercenbudu.
 17. W kolumnie Podstawa dla pozycji kosztorysowej przy wyborze z comba dołożono kolejne opisy pozycji kosztorysowych – własny opis podstawy odpowiadający zadeklarowanej podstawie w Konfiguracji kosztorysu . Funkcja pozwala na wpisanie na stałe własnego opisu podstawy.
 18. W zakresie szybkiego wyboru widoku w zakładce Definiuj kosztorys zdefiniowano nowe widoki kolumn: Przedmiar Robót UPZP , Przedmiar Robót do SIWZ, Kosztorys inwestorski UPZP . Zdefiniowane widoki wybieramy poprzez ikonę małej strzałki umieszczoną przy kolumnie Lp.12 Nowe widoki kolumn Przedmiar Robót UPZP Przedmiar Robót do SIWZ Kosztorys inwestorski UPZP
 19. W zakładce Dane ogólne dla metody liczenia : Inwestorska UPZP dołożono możliwość wypełnienia formularza Założenia wyjściowe do kosztorysowania bezpośrednio w tej zakładce. Dla pozostałych metod liczenia kosztorysu formularz ten jest dostępny po wywołaniu okna z notatnikiem.
 20. Poszerzono funkcje filtrowania i przeszukiwania danych w kosztorysie.13 Poszerzona funkcja filtrowania i przeszukiwania danych w kosztorysie
 21. W zakładce RMS dołożono kolumnę cena. Obecny układ kolumn: cena wyjściowa, Kz, cena.
 22. Rozszerzony odczyt plików kosztorysów z innych programów do kosztorysowania.14 Rozszerzony odczyt plików kosztorysów z innych programów do kosztorysowania
 23. W zakładce Przedmiar dołożono możliwość odwołań do ilości z innych pozycji. Odwołania są zbierane z różnych wybranych pozycji. Mogą być one wykorzystane w pozycji powiązanej jako suma, iloczyn lub inne wyrażenie matematyczne. Powiązane ze sobą pozycje w zakresie ilości automatycznie aktualizują swoje ilości.15 Możliwość odwołań do ilości z innych pozycji
 24. W pozycji kosztorysowej w kolumnie Ilość wprowadzono aktywny edytor pozwalający wyliczać ilość bezpośrednio w tej komórce. Wpisane wyrażenie jest automatycznie przenoszone jako pierwszy wiersz obliczeń przedmiaru w zakładce Przedmiar.16 Aktywny edytor
 25. Dla zakładki Przedmiar dołożono możliwość grupowania dowolnych wierszy wyliczeń cząstkowych w Grupy przedmiarów . Po takim złożeniu grupę traktujemy jak osobny wiersz przedmiarowy, który może spełniać rolę sumy częściowej.17 Dołożona możliwość grupowania dowolnych wierszy wyliczeń cząstkowych w Grupy przedmiarów
 26. Dołożono dla przedmiarów opcję Komentarza .
 27. Dołożono możliwość przesuwania wierszy przedmiarowych za pomocą strzałek.
 28. W zakresie wydruku raportów wprowadzono możliwość określania sposobu wydruku formatu podstawy katalogowej pozycji.
 29. W eksporcie do Excela dołożono opcję „Obliczenia w kolumnie opis”. Opcja umożliwia zapisanie eksportowanych danych z zakładki Przedmiar bezpośrednio pod opisem w każdej pozycji kosztorysowej.
 30. W celu ujednolicenia nazw katalogów zmieniliśmy podstawy dla następujących katalogów.
Nowy symbol katalogu Dotychczasowy symbol katalogu Tytuł katalogu
KNR BC 1BC 1Roboty budowlane w systemie YTONG
KNR BC 2BC 2Roboty budowlane w systemie Schomburg
KNR BO 12BO 12Roboty remontowe. Mechaniczne wykucie otworów, bruzd, gniazd, strzępi i wnęk
KNR INSTAL 215KNRI 215Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych
KNR GEBERIT 215KNRG 215Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit
NNRNKB 202ORGB 202Nakłady uzupełniające do KNR 2-02
NNRNKB 231ORGB 231Uzupełnienie do KNR-231 „Nawierzchnie na drogach i ulicach” )
TZKNBK 1KNBK 1Roboty transportu wewnętrznego
TZKNBK 2KNBK 2Roboty ziemne
TZKNBK 3KNBK 3Roboty betonowe
TZKNBK 4KNBK 4Roboty murowe
TZKNBK 5KNBK 5Roboty ciesielskie
TZKNBK 6KNBK 6Roboty pokrywcze
TZKNBK 7KNBK 7Roboty izolacyjne
TZKNBK 8KNBK 8Roboty tynkarskie
TZKNBK 9KNBK 9Roboty sztukatorsko-modelarskie
TZKNBK 10KNBK 10Roboty stiukowe
TZKNBK 11KNBK 11Roboty posadzkarskie
TZKNBK 12KNBK 12Roboty stolarskie
TZKNBK 13KNBK 13Roboty zduńskie
TZKNBK 14KNBK 14Roboty szklarskie
TZKNBK 15KNBK 15Roboty malarskie
TZKNBK 16KNBK 16Roboty kamieniarskie
TZKNBK 17KNBK 17Roboty instalacji elektrycznej
TZKNBK 18KNBK 18Roboty instalacji sanitarnych
TZKNBK 19KNBK 20Roboty stolarki artystycznej
TZKNBK 20KNBK 21Roboty metaloplastyki kolorowej
TZKNBK 21KNBK 22Roboty metaloplastyki żelaznej
TZKNBK 22KNBK 23Roboty blacharki artystycznej
TZKNBK 23KNBK 24Roboty ślusarsko-spawalnicze
ZKNR C 1C 1Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marki Ceresit i Thomsit – tom 1

Do bazy katalogów dodano następujące katalogi:

Symbol Nazwa katalogu Wydawca
KNR DC-18Ocieplanie ścian zewnętrznych Systemem Platinum Termo OrganikaDatacomp, Wydanie I, Kraków 2010 r.
KNR 9-14Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan SBS-ICOPAL SA (uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdział 05, KNR 4-01, rozdział 05)Orgbud-Serwis, Wydanie I,
Poznań 2009 r.

W bazie katalogów poprawiono następujące katalogi:

1. KNR 0-23, KNR 0-27, KNR Instal 2-15, KNR C-01, KNR 4-01, KNRW 4-01, KNR 2-21, TZKNBK 5, KSNR 3