Nowości w BIMestiMate wersja 2.2.2.0

Maj 2017

Program zawiera wszystkie funkcje oraz opcje działania dostępne dotychczas w programie do kosztorysowania ZUZIA. Poprzez połączenie szybkiej i intuicyjnej obsługi programu ZUZIA z funkcjonalnością do wizualizacji modeli BIM przekazujemy Państwu  narzędzie do opracowywania przedmiarów, kosztorysów i harmonogramów.

Wersja 2.2.2.0

System umożliwia

  • kosztorysowanie, harmonogramowanie i przedmiarowanie zarówno techniką tradycyjną jak i w technologii BIM
  • czytanie i wizualizację modeli BIM w formacie IFC,
  • prezentowanie wybranych elementów lub całego modelu, zgodnie z opracowanym projektem dla wszystkich branż,
  • obliczenie objętości, powierzchni i długości elementów modelu,
  • szybkie automatyczne przedmiarowanie ilości robót,
  • kalkulację kosztów robót budowlanych w oparciu o automatycznie odczytane dane z modelu BIM,
  • generowanie harmonogramu
  • możliwość doliczenia rabatu w kosztorysie. W programie są dostępne trzy opcje liczenia rabatu. Rabat może być liczony od wartości zagregowanych tj. wartości całych elementów, grup, rozdziałów, kosztorysu. Rabat może być liczony od wartości pozycji lub też od cen jednostkowych pozycji.