Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji | BIMestiMate

Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji

Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji

 

Tworzenie dodatków zostało omówione w osobnym temacie: Dodatki – dodatkowa wartość na dowolnym poziomie kosztorysu. Teraz zajmiemy się dodatkami, których wartości powiązane są z wartościami zdefiniowanych wcześniej w kosztorysie pozycji, elementów, grup, rozdziałów czy samego kosztorysu.

W celu definiowania dodatku zależnego od wartości innych pozycji, należy wybrać opcję „Wstaw wartość z innych pozycji”:

Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji 1

 

Okno wstawiania wartości z innych pozycji zawiera całą strukturę utworzonego wcześniej kosztorysu oraz funkcjonalności związane z obsługą widoku oraz sposobu definiowania dodatków.

Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji 2

 

W celu zdefiniowania odwołania należy zaznaczyć wybrane wiersze w kolumnie Zaznacz. Jeżeli wstawiany dodatek ma stanowić pewną cześć wartości wskazanej pozycji, wówczas w kolumnie %Wartości należy wpisać odpowiedni wskaźnik.

Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji 3

 

Po naciśnięciu przycisku Przenieś następuje przeniesienie zdefiniowanych dodatków do panelu Dodatki, dla wiersza kosztorysu, dla którego te wartości były definiowane.

 

Przy przenoszeniu uwzględniane są zaznaczone opcje na pasku narzędzi.

 

Przenoś Wartości – Przypadek 1

Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji 4 Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji 5

 

Przenoś Wartości – Przypadek 2

Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji 6 Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji 7

 

Przenoś Odwołania – Przypadek 1

Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji 8 Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji 9

 

Przenoś Odwołania – Przypadek 2

Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji 10 Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji 11

 

Odwołanie jest dynamicznym połączeniem dodatku z wartością, do której odwołanie zostało utworzone. Po zmianie wartości źródłowej (np. wartości pozycji, do której zdefiniowano odwołanie), wartość dodatku automatycznie ulegnie zmianie.

 

Dodatki – odwołania do wartości innych pozycji