Wideo

Interpolacja liniowa norm nakładów rzeczowych

Eksport przedmiaru z wyliczeniami ilości robót do pliku xlsx

Konwersja kosztorysów z niższych wersji programu

Aktualizacja klucza zabezpieczającego

Import cenników Sekocenbud RMS MAX z płyty CD

BIMestiMate tworzenie kosztorysu

Automatyczny pomiar objętości

Automatyczny pomiar powierzchni

BIM Ekspert

Wymiarowanie Płaszczyzna

Wymiarowanie Objętość

Konfiguracja programu BIMestiMate

Wymiarowanie Ciężar

Wymiarowanie Krawędź

Wymiarowanie Zliczanie

Prezentacja możliwości programu