Edycja parametrów | BIMestiMate

Edycja parametrów

Okno Edycja parametrów zostało rozszerzone o możliwość zdefiniowania takiego samego wskaźnika krotności dla zaznaczonych pozycji.

Edycja parametrów 1

W zakładce Definiuj kosztorys po zaznaczeniu wybranych pozycji należy nacisnąć ikonę Inne i wybrać Edycję parametrów.

Edycja parametrów 2

Po wprowadzeniu zmian należy je zatwierdzić.

Edycja parametrów 3

Edycja parametrów 4

Edycja parametrów