BIMestiMate 5.1.0 – październik 2022

NOWOŚCI:

  1. Wprowadzono możliwość odwołania do ilości w poszczególnych wierszach przedmiarowych.
  1. Ikona w pozycji z odwołaniami do przedmiaru.

Jeśli ilości robót w pozycjach zostały wprowadzone poprzez odwołanie do ilości w innej pozycji lub ilości w wierszu przedmiarowym (w zakładce Przedmiar), wówczas w kolumnie Ilość pojawia się ikona .

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
  1. Możliwość drukowania na stronie tytułowej logo firmy (wydruk do pliku *.pdf).
Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Jest to opcja dodatkowa umieszczona w Konfiguracji wydruku (dotyczy kalkulacji wg formuły I, II oraz uproszczonej)

  1. Na wydruku Tabeli elementów scalonych umieszczono informację o wartości kosztorysu brutto słownie z podaniem waluty.

W programie poprawiono

  1. Poprawiono wysyłanie bieżącego kosztorysu jako załącznik w wiadomości mailowej.

2. Zmieniono opis kolumny w cenniku BCO Sekocenbud.

3. Skorygowano czytanie narzutów zdefiniowanych w kosztorysach zapisanych w formacie ath.

4. Poprawiono pracę w oknie Przedmiar dla pozycji Rusztowanie.

5. W zakładce Harmonogram skorygowano widok wyświetlania zmian wprowadzonych w kolumnach Ilość r-g oraz Ilość m-g.

6. Poprawiono przeglądanie katalogów przy włączonej opcji Nakłady.

7. Skorygowano nazwy nakładów w katalogu DC-8.

8. Poprawiono wywołanie funkcjonalności BIM Ekspert dla elementów wieloobiektowych utworzonych w kosztorysie.

9. Poprawiono wyświetlanie wartości wierszy przedmiarowych po zablokowaniu pozycji połączonej w kosztorysach na bazie modelu IFC.