Import cenników Bistyp (zapisanych w formacie .csv) | BIMestiMate

Import cenników Bistyp (zapisanych w formacie .csv)

W celu zaimportowania Cenników Bistyp (zapisanych w formacie .csv) należy w zakładce Cenniki wybrać Import cennika z folderu.

Import cenników Bistyp (zapisanych w formacie .csv) 1

 

Następnie wskazać folder, w którym znajdują się pliki cennikowe oraz nacisnąć lupkę, aby program odnalazł pliki do importu oraz zidentyfikował rok i kwartał wydania cennika.

Import cenników Bistyp (zapisanych w formacie .csv) 2

Program przeszuka folder i wyświetli cenniki znajdujące się w nim. Wówczas można wybrać jeden cennik, poprzez ustawienie się na nim lub dokonać importu wszystkich.

Import cenników Bistyp (zapisanych w formacie .csv) 3

O zakończeniu importu cenników program poinformuje komunikatem.

Import cenników Bistyp (zapisanych w formacie .csv) 4

Import cenników Bistyp (zapisanych w formacie .csv)