Nowości w BIMestiMate wersja 2.3.0

Październik 2017

Wersja 2.3.0.0

Nowe opcje programu:

1. Rozszerzono opcje raportów wydruków poprzez dołożenie wydruku kosztorysu uproszczonego z wyliczeniem ilości robót. Opcja jest dostępna dla kazdej metody liczenia kosztorysu oprócz metody UPZP.


2. Dodano opcję Zapisz w lokalizacji otwieranego pliku. Wybór opcji w Konfiguracja – Właściwości.


3. Dodano przyciski do tworzenia nowych cenników w oknie przeglądania bazy RMS i cenników oraz opcje zmiany opisów cennika.


4. W menu głównym pod ikoną programu w lewym górnym rogu dodano opcję eksport kosztorysu Jako katalog (menu główne – eksport).


5. W opcjach eksportu menu głównego dołożono eksport kosztorysu do pliku *.ath. Opcja umożliwia otrzymanie kosztorysu w formacie *.ath.


6. Dodano możliwość wpisania współczynnika RMS dla nakładu jako wyrażenie.
7. Dodano opcję porównania kilku podstaw katalogowych występujących w różnych KNR-ach (wybór pozycji z katalogu, przeglądanie pozycji katalogowej, wyszukiwanie w bazie katalogowej).


8. Wprowadzono nową opcję interpolacji / ekstrapolacji pozycji w katalogach (z poziomu wyboru  podstawy katalogowej do pozycji).


9. W zakładce Dane ogólne dodano opcję szukania kosztorysów, która umożliwia wyświetlanie listy kosztorysów.


10. Funkcja Kosztorys bazowy w zakładce Dane ogólne została poszerzona o nowe opcje pozwalające z kosztorysu bazowego wybierać  pozycję do nowo opracowywanego kosztorysu.


11. Dodano możliwość ustawiania koloru dla pozycji. Opcja umożliwia oznaczenie kolorem jednej lub wielu pozycji kosztorysowych.


12. W zakładce Definiuj kosztorys dla wiersza Kosztorys dodano możliwość wpisania ilości jednostkowej i jednostki dla kosztorysu.
13. Dodano nowy widok cenników uproszczonych i scalonych w zakładce Cenniki.
14. W oknie wystawiania przedmiaru z innych pozycji dołożono wyświetlanie 1 w kolumnie Ilość jedn., dla elementów  (grup i rozdziałów), dla których nie zostały zdefiniowane indywidualne wartości ilości jeden.

Do bazy katalogów dodano katalogi

– KNR 9-22 – Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie (uzupełnienie KNR 2-18), ORGBUD-SERWIS Poznań Sp. z o. o., Wydanie I, Poznań 2011 r.

– KNR 9-23 – Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii firmy BASF, Orgbud- Serwis, Wydanie I, Poznań 2012 r.

– KNR 9-24 – Ocieplenia ścian i stropów w technologiach firmy BASF, Orgbud-Serwis Sp. z o.o., Wydanie I, Poznań 2012 r.

Poprawiono katalogi

– ZKNR C-2 – Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan Henkel Polska, Wydanie I, Warszawa 2008 r.

Moduł BIM

1. W menu głównym w Konfiguracji dodano osobną konfigurację Dokładność (IFC) dla zakładki IFC. Zmiana dokładności jest również możliwa z poziomu zakładki IFC.
2. W menu głównym Konfiguracja programu – IFC dodano opcję: Pomiń produkty bez reprezentacji geometrycznej.


3. Dodano trójstanowy znacznik widoczności dla obiektów z modelu (Model 3D – Warstwy).
4. Dodano możliwość wybierania ostatnio przyjętych typów w opcji Zmień typ (dla pozycji IFC).
5. W menu Zwiń/Rozwiń dodano przycisk Zwiń pozycje połączone (dotyczy połączonych pozycji tego samego typu IFC).

6. W zakładce IFC – dodano:

– Dodano szybki filtr do zakładki IFC.

– W zakładce IFC dodano wyświetlanie wartości dla grup.

– W zakładce IFC dodano możliwość dokładania własnych grup.

7. W oknie przeglądarki modelu BIM – Model 3D – dodano:

– Widok rzutów (ukośny, prostokątny) i zmianę kąta widzenia (FOV).

– Możliwość cięcia wieloma płaszczyznami.

– Nowy tryb wymiarowania – powierzchnia całkowita.

– Możliwość wyłączenia wszystkich warstw.

– Przyciski do obracania modelu.

– Możliwość sortowania w oknie Typy, Grupy i Warstwy po kolumnach Nazwa i Opis. Sortowanie odbywa się po kliknięciu w nazwę kolumny Nazwa lub Opis.
– Rozszerzono opcję przenoszenie ilości przedmiarowej poprzez dodanie zamierzonej z modelu wartości do istniejącego przedmiaru zaznaczonej pozycji.

– Wprowadzono możliwość wyłączenia trybu wymiarowania. Po kliknięciu w ikonę Anuluj wymiarowanie program umożliwia przeglądanie modelu bez jego pomiaru. Opcja zostaje włączona ponownie poprzez kliknięcie w którąkolwiek ikonę wymiarowania np. Objętość, Powierzchnia itd. Przy włączonej opcji trybu wymiarowania (podświetlona ikona Anuluj wymiarowanie) pomiar elementów modelu możliwy jest również dla pozostałych zakładek.

W programie poprawiono

  1. Wydruk założeń wyjściowych do kosztorysowania (w wersji poprzedniej pomimo wypełnienia danych w założeniach w zakładce Dane ogólne, na wydruku ich nie było).
  2. Czytanie plików kst i ath oraz czytanie plików ath z innych programów niż norma
  3. Import kosztorysu z Excela, jeżeli była ustawiona inna waluta niż zł.
  4. Błąd polegający na znikaniu nakładu w pozycji przy wymianie na ten sam nakład z bazy.
  5. Resetowanie dokładności w pozycjach po wejściu do konfiguracji.
  6. Zapis jako przedmiar (nie usuwały się przypięte do kosztorysu cenniki).
  7. Błąd z domyślnym rozszerzeniem dla drukowanych plików pdf (przy zmianie nazwy pliku).
  8. Konwersję plików *.zuz we wskazanym folderze, polegającą na braku zmiany rozszerzenia skonwertowanych plików na *.bem.
  9. Wyświetlanie komunikatu o istnieniu pliku *.bem przy ponownym otwieraniu pliku *.zuz (oba pliki w tej samej lokalizacji).
  10. Usunięto element normowy dla elementu scalonego.