Przeliczanie kosztorysu | BIMestiMate

Przeliczanie kosztorysu

Przeliczanie kosztorysu

Aby w istniejącym kosztorysie (niewycenionym lub wycenionym) przyjąć cenniki lub przyjęte wcześniej cenniki zmienić, należy użyć opcji Przelicz kosztorys.

 

Po otwarciu kosztorysu, który ma zostać przeliczony należy wywołać opcję Przelicz kosztorys. Można tego dokonać w dwojaki sposób:

  1. Z menu głównego programu:
    BIMestiMate Przeliczanie kosztorysu 1
  2. Klikając przyciskiem myszy na oknie Wartość kosztorysu:
    BIMestiMate Przeliczanie kosztorysu 2

Okno Przelicz kosztorys jest zbliżone wyglądem i funkcjonalnością do zakładki Cenniki.  W tym oknie dokonujemy wyboru lub zmiany cenników, definiujemy stawkę robocizny oraz decydujemy w jakim układzie cen kosztorys ma być przeliczony.

BIMestiMate Przeliczanie kosztorysu 3

 

Operacje wyboru cenników oraz definiowania stawki r-g wykonywane są w taki sam sposób jak w zakładce Cenniki.

 

Wybór układu cen:

Cenniki

BIMestiMate Przeliczanie kosztorysu 4Wszystkie ceny, które zostały wcześniej wprowadzone do kosztorysu (zarówno z wcześniej przyjętych cenników, jak i wpisane ręcznie), zostaną usunięte, program przypisze nakładom tylko te ceny, które znajdzie w cennikach przyjętych w bieżącym oknie.

 

Kosztorys-Cenniki

BIMestiMate Przeliczanie kosztorysu 5

Ceny, które zostały już wprowadzone do kosztorysu (zarówno z wcześniej przyjętych cenników, jak i wpisane ręcznie) pozostaną w kosztorysie. Dla nakładów, które cen nie posiadają program będzie przyjmował ceny z nowo wybranych cenników. Ten układ cen jest domyślnie przyjęty w programie.

 

Cenniki-Kosztorys

BIMestiMate Przeliczanie kosztorysu 6

Program przyjmie ceny z nowych cenników dla tych nakładów, dla których takie ceny znajdzie, niezależnie czy dany nakład ma już cenę w kosztorysie, czy nie. Dla pozostałych nakładów ceny pozostaną takie, jak były w kosztorysie przed wywołaniem przeliczenia.

 

Megacennik-Kosztorys

BIMestiMate Przeliczanie kosztorysu 7

W tym układzie przeliczenie następuje w taki sam sposób jak w układzie Cenniki-Kosztorys, z tą różnicą, że przy przeliczaniu brany jest pod uwagę jedynie Megacennik (cennik zawierający ceny materiałów dla branży elektrycznej wbudowany w program BIMestiMate oraz ZUZIA od wersji 10).

 

Po wybraniu cenników, zdefiniowaniu stawki r-g oraz wskazaniu odpowiedniego układu cen należy nacisnąć przycisk Przelicz.

BIMestiMate Przeliczanie kosztorysu 8

 

W oknie Wartość wyświetlona zostanie nowa wartość kosztorysu. W celu akceptacji przyjętych zmian należy użyć przycisku Przyjmij.

BIMestiMate Przeliczanie kosztorysu 9

 

 

Przeliczanie kosztorysu