Nowości w BIMestiMate wersja 3.0.1

Marzec 2018

Wersja 3.0.1

Nowe opcje programu
1. Możliwość ustawienia wartości granicznej w kosztorysie. Działanie opcji polega na poinformowaniu użytkownika o tym, że wartość kosztorysu przekroczyła wartość graniczną. Wartość tę można zdefiniować przed utworzeniem kosztorysu (kiedy jego wartość jest 0) lub w trakcie jego tworzenia. Jeżeli wartość kosztorysu przekroczy wartość graniczną, to wartość kosztorysu (w prawym dolnym oknie ekranu) pojawi się na czerwonym tle. Opcja umożliwia także automatyczne ustawienie rabatów w kosztorysie, które spowoduje jak największe przybliżenie wartości kosztorysu do wartości granicznej. Rabaty ustawiane są (w zależności od formuły liczenia) na poziomie wybranym przez użytkownika. Odwołanie opcji wartości granicznej odbywa się poprzez usunięcie zadanej wartości. W przypadku użycia tej wraz z rabatami odwołanie jej odbywa się poprzez wyłączenie liczenia rabatów w kosztorysie.

2. Dodano możliwość definiowania oraz przenoszenia z cenników Wykonawców / Producentów / Dostawców w zestawieniach RMS. Opcja umożliwia:

  • przypisanie nakładom rzeczowym Wykonawców / Dostawców / Producentów,
  • grupowanie zestawień wg Wykonawców\Dostawców\Producentów,
  • wyświetlenie całkowitej wartości nakładów dla poszczególnych Wykonawców\Dostawców\Producentów.

3. Dodano wydruk z zestawień RMS z producentami (dodatkowe kolumny + grupowanie).

4. Dodano Wykonawców / Producentów / Dostawców w eksporcie zestawień do Excela, oraz w eksporcie cenników. Opcja eksportu do Excela z widoku Zakładki Robocizna, Zakładki Materiały, Zakładki Sprzęt.
5. Dodano import producentów przy imporcie cennika z csv. W nowo tworzonych cennikach istnieje możliwość definiowania dla poszczególnych nakładów Wykonawcy (R), Producenta (M), Dostawcy (S) oraz sortowania po tych nazwach.
6. Dodano sortowanie w zestawieniach po walucie, kursie i cenie w walucie.
7. Dodano opcję uaktualnienia kursów walut wybranych nakładów.
8. Dodano przyciski czyszczenia maski w przeglądaniu katalogów i w bazie RMS.

9. Dodano możliwość definiowania renumeracji dla podpozycji (numeracja np. 7a, 7b, 7c…).
10. Dodano pokazywanie kolorów w oknie tworzenia obmiarów z innych pozycji (Wstaw przedmiar z innych pozycji).

11. Indywidualny kod pozycji – możliwość dołożenia do kodu indywidualnego numeru tej pozycji (działanie opcji widoczne jest to dopiero na wydruku).
12. Dodano wyświetlanie ostrzeżenia gdy użytkownik wpisze liczbę w postaci np.: 007 w zakładce Przedmiar.

Do bazy katalogów dodano katalogi
KNR 9-27 – Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologii firmy Dryvit, Orgbud-Serwis sp. z o.o., wydanie I, Poznań 2014.

Poprawiono katalogi
KNR 4-01 – Roboty remontowe budowlane.
KNR 0-35 – Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I.
KNR 4-04 – Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI).

Moduł BIM
1. Dodano w opcjach IFC: Parametry generowania geometrii.

2. Dodano opcję „Zwiń pozycje połączone” w zakładce IFC.

3. Dodano możliwość tworzenia ze wskazanych pozycji połączonych z modelem (w zakładce Definiuj kosztorys) elementów wieloobiektowych.
4. W zakładce IFC powstała nowa grupa „Pozycje złożone”, w której pokazane zostały elementy wieloobiektowe wraz ze składowymi oraz możliwość łączenia (w obrębie tej grupy), pozycji tych samych typów.
5. Dołożono raport automatycznego wymiarowania.

W programie poprawiono
1. Poprawiono błąd z wklejaniem pozycji z innym zaokrągleniem niż ustawione w kosztorysie docelowym.
2. Poprawiono błąd podczytywanie cen z kosztorysu bazowego dla pozycji bez podstawy.
3. Poprawiono błąd czytania plików zpr z robotami sieciowymi.
4. Poprawiono błąd z próbą przyjęcia ceny z cennika scalonego, gdy ten nie był podpięty w kosztorysie.
5. W zapisie do xml’a – była różnica na zaokrągleniach przy zapisie dodatków, które były odwołaniami do wartości tej samej pozycji.
6. Poprawiono czytanie formatu kst.
7. Przy eksporcie do Excela (Oferta i FIDIC) zakładki z rozdziałami nazywają się tak jak rozdziały.
8. Na wydruku tabeli elementów scalonych drukowało się podsumowanie zablokowanych rozdziałów.
9. Zmodyfikowane blokowanie pozycji (obecnie po zablokowaniu całego elementu\grupy można odblokować jedną pozycję – wraz z wierszem Element i wyżej; pozostałe pozycje są zblokowane).
10. Przywrócono możliwość instalacji programu w innym miejscu niż domyślna lokalizacja.

W programie w module BIM poprawiono
1. Poprawiono błąd przy przełączaniu między kosztorysem z BIM i bez bim – zmieniały się zakładki.
2. BIM: Poprawiono wyświetlanie obiektów wielokrotnie złożonych.
3. Przenoszenie zmierzonej ilości z modelu do Ilości jednostkowej dla Elementu, Grupy, Rozdziału i Kosztorysu.
4. Zmiana oznaczenia pozycji powiązanych z modelem.