Dodatki – dodatkowa wartość na dowolnym poziomie kosztorysu | BIMestiMate

Dodatki – dodatkowa wartość na dowolnym poziomie kosztorysu

Jeżeli w wycenie kosztorysowej zaistnieje potrzeba uwzględnienia wartości, która nie jest kalkulowania w tradycyjny sposób jako wynik obliczania wartości nakładów rzeczowych w pozycji szczegółowej lub uproszczonej, można do tego celu użyć opcji Dodatki.

  • Definiowanie dodatków odbywa się w zakładce Definiuj kosztorys > RMS. Po włączeniu panelu Dodatki można zdefiniować dodatki nadając im nazwę oraz przypisując wartość w formie liczby lub wyrażenia.

Dodatki – dodatkowa wartość na dowolnym poziomie kosztorysu 1

  • Dodatki mogą być definiowane na każdym poziomie kosztorysu – w pozycji, elemencie, grupie, rozdziale i całym kosztorysie.
  • Litera D w kolumnie Info na liście pozycji kosztorysowych oznacza, że w danym wierszu został zdefiniowany dodatek.

Dodatki – dodatkowa wartość na dowolnym poziomie kosztorysu 2

  • W zakładce RMS dla każdego z tych poziomów, po naciśnięciu przycisku Dodatki – dodatkowa wartość na dowolnym poziomie kosztorysu ikona1 otwiera się panel, w którym można zdefiniować opisy i wartości dodatków.

Dodatki – dodatkowa wartość na dowolnym poziomie kosztorysu 3


Dodatki na wydruku

Na wydruku kosztorysu pełnego dodatki mogą zostać pokazane w podsumowaniach jako zbiorcza wartość dla pozycji, elementu, grupy, rozdziału i kosztorysu. Na wydruku uproszczonym kosztorysu zbiorcza wartość dodatków widoczna jest na wszystkich w/w poziomach oprócz pozycji.

Dodatki – dodatkowa wartość na dowolnym poziomie kosztorysu 4

Dodatki – dodatkowa wartość na dowolnym poziomie kosztorysu 5

 

Po zaznaczeniu opcji „Szczegółowe dodatki w podsumowaniachwartość zbiorcza dodatków na danym poziomie zostanie zastąpiona listą zdefiniowanych dodatków wraz z ich wartościami.

Dodatki – dodatkowa wartość na dowolnym poziomie kosztorysu 6

Dodatki – dodatkowa wartość na dowolnym poziomie kosztorysu 7

 

Raport Dodatki pozwoli na zbiorcze wydrukowanie wszystkich zdefiniowanych w kosztorysie dodatków na poziomach, na których zostały one zdefiniowane.

Dodatki – dodatkowa wartość na dowolnym poziomie kosztorysu 8

Dodatki – dodatkowa wartość na dowolnym poziomie kosztorysu 9

Dodatki – dodatkowa wartość na dowolnym poziomie kosztorysu