Nowa wersja! BIMestiMate 4.3.0 – grudzień 2020.

BIMestiMate wersja 4.3.0 – grudzień 2020

NOWOŚCI

 1. Opcja przemnażania cen jednostkowych pozycji uproszczonych przez zdefiniowaną liczbę (mnożnik).
  Działanie funkcji:
  – opcja dotyczy cen pozycji uproszczonych zdefiniowanych w zakładce Definiuj kosztorys
  – w pozycjach uproszczonych z oddzielnie zdefiniowanymi wartościami R, M i S mnożeniu podlegają zdefiniowane wartość bezpośrednie R, M i S
  – przemnażana cena nie zawiera dodatków (jeżeli zostały one zdefiniowane w pozycji uproszczonej)
  – mnożeniu podlegają ceny wszystkich pozycji uproszczonych w całym kosztorysie albo pozycji zaznaczone
  – mnożnik ceny nie może być liczbą ujemną
  BIMestiMate 4 3 Nowości 1BIMestiMate 4 3 Nowości 2
 2. W zakładkach zestawień nakładów rzeczowych (Robocizna, Materiały, Sprzęt) dodano możliwość ustawienia kotwic.
  BIMestiMate 4 3 Nowości 3
  Kotwice zapisywane są w pliku kosztorysowym i nie są usuwane z kosztorysu przy zamykaniu pliku.
 3. W zakładkach Definiuj kosztorys i IFC oraz w Konfiguracji programu umożliwiono ustawienie dokładności dla wartości krotności.
  BIMestiMate 4 3 Nowości 4BIMestiMate 4 3 Nowości 5
 4. W filtrowaniu widoku zakładek Definiuj kosztorys oraz IFC dodano nowe kryterium dotyczące zawartości kolumny Ilość.
  BIMestiMate 4 3 Nowości 6BIMestiMate 4 3 Nowości 7
  Podczas stosowania filtra ilości robót dopuszczalne jest wpisanie w pole tekstowe dodatkowych opcji:
 • liczby: równoznaczne z operatorem porównania z liczbą: =liczba
 • operatora porównania z liczbą: <liczba, <=liczba, >liczba, >=liczba, =liczba, <>liczba
 • przedziału liczb, gdzie wartości granic przedziału oddzielone są średnikiem: obustronnie otwartego (liczba1;liczba2), obustronnie domkniętego [liczba1;liczba2] lub dowolnej innej kombinacji typów granic przedziału np. lewostronnie otwartego i prawostronnie domkniętego (liczba1;liczba2].
 1. W oknie definiowania Wariantów wprowadzono możliwość zmiany kolejności poprzez przesunięcie w górę i w dół:
  BIMestiMate 4 3 Nowości 8
 2. Dołożono możliwość zaimportowania do programu BIMestiMate cennika Sekocenbud WKI.
  BIMestiMate 4 3 Nowości 9
 3. Kosztorys na bazie pliku IFC – w oknie zmiany typu pozycji powiązanej z modelem IFC dodano opcje filtrowania i wyszukiwania.
  BIMestiMate 4 3 Nowości 12

POPRAWIONE BŁĘDY

 1. Na wydruku uproszczonym kosztorysu wyliczanego Formułą II, przy zerowym przedmiarze i zerowej wartości pozycji, błędnie drukowano wartość jednostkową pozycji.
 2. Program nie sygnalizował zmian w pliku po utworzeniu odwołania w zakładce Przedmiar lub zmianie statusu znacznika „Odwołania – aktywne przedmiary z pozycji zablokowanych”.
 3. Próba otwarcia pliku xlsx z przedmiarem już otwartego w innym programie, przy imporcie danych z metriCAD generował błąd.
 4. Próba edycji komórki z kolumny „Typ inw.” dla wierszy z nakładami pomocniczymi w zakładce Materiały powodowała wygenerowanie raportu błędu.
 5. Poprawiono błędy literowe w katalogu TZKNBK 20.