BIMestiMate wersja 5.0.0 – czerwiec 2022

NOWOŚCI:

 1. Dodano funkcjonalność Mnożnik do przedmiaru.

W zakładce Przedmiar nastąpiła zmiana widoku z uwagi na wprowadzenie możliwości definiowania mnożnika do ilości robót. Mnożnik można stosować do:

 • ilości robót wpisanych przez użytkownika w kolumnie Ilość (dla pozycji szczegółowej, uproszczonej, złożonej) lub Ilość jedn. (dla wiersza Kosztorys, Rozdział, Grupa, Element) jak również
 • ilości wyliczanych na podstawie zawartości wierszy przedmiarowych.
1

Mnożnik można zdefiniować:

 • lokalnie dla jednej pozycji (kolumna Ilość) lub elementu, grupy, rozdziału, kosztorysu (kolumna Ilość jednostkowa) oraz
 • dla zaznaczonych wierszy na liście kosztorysowej (z poziomu Inne > Edycja parametrów).
2

W kosztorysach tworzonych na bazie pliku IFC, zawierającego model 3D, mnożnik definiowany może być dla pojedynczych pozycji powiązanych z modelem (nie dla pozycji połączonych).

Informacja o wprowadzonym mnożniku uwzględniana jest na wydrukach Przedmiarów oraz Kosztorysów, na których zaznaczona została opcja „Z wyliczeniem ilości robót”.

 1. Wprowadzono nowy katalog nakładów rzeczowych KNR 9-35 „Montaż rurociągów z rur stalowych i miedzianych wykonywanych metodą zaprasowywania”, Orgbud-Serwis, wydanie I, Poznań 2021.

W programie poprawiono

 1. Uwzględniono zmiany wprowadzone w cenniku BCO Sekocenbud w celu przeprowadzenia poprawnego importu.
 2. W pozycji Koszty jednorazowe sprzętu poprawiono zaokrąglanie ilości do wartości całkowitej.
 3. Skorygowano wygląd raportów dla formuły UPZP.
 4. Poprawiono pracę programu przy odznaczonej opcji Krotność w wartości jednostkowej.
 5. Poprawiono edycję nazwy Wykonawcy.
 6. Wprowadzono poprawki w katalogach KNR 225  oraz KNR 1306.