Import cennika z folderu | BIMestiMate

Import cennika z folderu

Aby zaimportować cenniki Sekocenbud z folderu na dysku lokalnym komputera należy wykonać następujące czynności:

  1. Skopiować zawartość płyty CD z cennikami Sekocenbud na lokalny dysk komputera.
  2. Uruchomić program BIMestiMate i przejść do zakładki Cenniki, wybrać opcję Import cenników z folderu (jak na poniższym zrzucie):
  3. W oknie importu należy wskazać ścieżkę do folderu baza w katalogu, do którego została przekopiowana zawartość płyty z cennikiem:
  4. Po wskazaniu lokalizacji, należy wybrać opcję „Przeszukaj”:
  5. Po wykonaniu powyższej operacji zostanie wyświetlona zawartość importowanej bazy cenników.
  6. Ustawiamy się na wierszu „Baza czynników produkcji RMS” lub na dowolnym cenniku i naciskamy przycisk „Wybierz”:
Import cennika z folderu