Nowości w BIMestiMate wersja 4.2.0

BIMestiMate wersja 4.2.0 – wrzesień 2020

NOWOŚCI:
 1. W oknie tworzenia odwołań przedmiarowych wartość Mnożnika może być zdefiniowana za pomocą wyrażenia.
  Nowości w BIMestiMate wersja 4.2.0 1
 2. W oknie tworzenia odwołań przedmiarowych wprowadzono filtrowanie widoku listy pozycji.
  Nowości w BIMestiMate wersja 4.2.0 2
 3. W zakładkach zestawień (Robocizna, Materiały, Sprzęt) wprowadzono tymczasowe oznaczenie kolorystyczne cen zmienionych przez użytkownika w sposób manualny lub w wyniku przeliczenia kosztorysu w oparciu o nowe bazy cenowe. Oznaczenie to jest usuwane w momencie zapisu lub zamknięcia pliku kosztorysowego.
  Nowości w BIMestiMate wersja 4.2.0 3
 4. Nowa obsługa okna Edycja parametrów pozwala m.in. na zdefiniowanie takiego samego wskaźnika krotności dla zaznaczonych pozycji.
  Nowości w BIMestiMate wersja 4.2.0 4
 5. Usprawniono import cenników Intercenbud.
  Nowości w BIMestiMate wersja 4.2.0 5
 6. Dodano zapis do pliku kosztorysowego *.bem kotwic zdefiniowanych w kosztorysie.
 7. Na wydruku Przedmiaru dla formuły UPZP, przy zaznaczonej opcji „Krotność w wartości jednostkowej”, dopuszczono możliwość wydrukowania kolumny „Krotność”.
 8. W opcja „Przejdź do pozycji” została dodane możliwość wpisania wartości z kolumny Nr lub Lp.
  Nowości w BIMestiMate wersja 4.2.0 8
 9. W zakładce Definiuj kosztorys umożliwiono użycie opcji „Zmień typ i przenieś” również dla elementów dodanych przez użytkownika.
  Nowości w BIMestiMate wersja 4.2.0 9
 10. Dodano możliwość kopiowania zawartości wiersza zakładki Właściwości.
  Nowości w BIMestiMate wersja 4.2.0 10
 11. Do bazy katalogowej dodano:
  KNR SEK 2-03 Tarasy i balkony: hydroizolacje, termoizolacje, warstwy użytkowe. (wyd. OWEOB Promocja Sp. z o.o. , wyd. I, 2016)
  KNR SEK 5-08T System automatyki obiektowej TECOMAT „INTELIGENTNY BUDYNEK” (wyd. OWEOB Promocja Sp. z o.o., wyd. I, 2014)
POPRAWIONE BŁĘDY:
 1. Kliknięcie w kolumnę Np w kosztorysie złożonym na poziomie rozdziału w zakładce Materiały generowało błąd.
 2. Użycie apostrofu w nazwie rozdziału powodowało generowanie raportu błędu podczas wykonywania eksportu do Excela.
 3. Usunięto błędny podział stron na wydruku przedmiaru dla formuły UPZP SiWZ.
 4. W zakładce Materiały dla kosztorysu złożonego użycie ikony zapisu powodowało przywracanie ustawienia „Ukryj nakłady z rozdziałów”.
 5. Błędy związane z wczytywaniem plików IFC (m.in. wycinanie otworów, wykrywanie zbędnych krawędzi).