BIMestiMate wersja 4.7.1 – styczeń 2022

NOWOŚCI:

 1. Rozszerzono import danych z cennika Sekocenbud BCO Zestaw biuletynów cen zagregowanych.
  BIMestiMate 4.7.0 – styczeń 2022 1
 2. Uwzględniono zmiany w nazewnictwie na wydrukach oraz w konfiguracji wydruku, związane z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2021 Poz. 2454).

   

 3. Uwzględniono zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 Poz. 2458).
 4. Dla następujących raportów formuły UPZP, wprowadzono możliwość definiowania nazw nagłówków:
  – Przedmiar robót
  – Kalkulacja uproszczona
  – Załącznik – kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych
  – Tabele przedmiaru robót
  BIMestiMate 4.7.0 – styczeń 2022 2
 5. Zaktualizowano ikonę Megacennika:
  BIMestiMate 4.7.0 – styczeń 2022 3

W programie poprawiono:

 1. Zaktualizowano czytanie kosztorysów zapisanych w plikach ATH.
 2. Wprowadzono poprawki jednostek miary materiałów przy imporcie cenników Intercenbud.
 3. Poprawiono działanie dodawania pustych nakładów rzeczowych w zakładce RMS przy dwóch otwartych i jednocześnie wyświetlanych kosztorysach.
 4. Poprawiono funkcjonalność zawijania formuł narzutów na stronie tytułowej w przypadku zwiększenia czcionki na wydruku.