Tworzenie własnych cenników | BIMestiMate

Tworzenie własnych cenników

Własny cennik można stworzyć na podstawie wycenionego kosztorysu. W tym celu należy:

  1. Otworzyć wcześniej wyceniony kosztorys.
  2. Na zakładce Cenniki wcisnąć ikonę Importuj/kopiuj znajdującą się po prawej stronie wstążki ikon na panelu Inne.
  3. Następnie poprzez wybranie odpowiedniej zakładki wybrać rodzaj cennika jaki chcemy utworzyć i zaznaczyć opcję Ceny z kosztorysu.

  1. W polu Cennik docelowy należy wskazać lokalizację w której ma zostać zapisany nowo tworzony cennik.
  2. Należy wskazać istniejący już cennik lub wpisać nazwę dla nowo tworzonego pliku.
  3. Z opcji Sposób przenoszenia należy wybrać w jaki sposób mają zostać przeniesione ceny do nowo tworzonego cennika. W przypadku tworzenia nowego pliku cennika sposób przenoszenia cen nie ma znaczenia.
Tworzenie własnych cenników