Import cennika Sekocenbud WKI | BIMestiMate

Import cennika Sekocenbud WKI

Cennik Sekocenbud WKI – cennik scalony, do użycia w pozycjach uproszczonych.

Import cennika Sekocenbud WKI 1

Import cennika w programie BIMestiMate odbywa się w sposób następujący.

Po umieszczeniu płyty CD z cennikiem Sekocenbud WKI w napędzie CD-ROM komputera, należy przycisnąć ikonę  Import cennika Sekocenbud WKI ikona w zakładce Cenniki, a po wyświetleniu o oknie Import cenników listy do zaimportowania, użyć przycisku Wybierz.

Import cennika Sekocenbud WKI 2

 

Po zaimportowaniu cennika pojawi się komunikat.

Import cennika Sekocenbud WKI 3

Zaimportowany cennik można podczytać do pliku kosztorysowego w zakładce Cenniki, wybierając dwuklikiem Cenniki scalone, a następnie w folderze Sekocenbud wskazując plik WKI__.xcn.

Import cennika Sekocenbud WKI 4

 

Z poziomu zakładki Cenniki można również przeglądać zaimportowany cennik scalony i wyszukiwać pozycje robót zawartych w cenniku.

Import cennika Sekocenbud WKI 5

 

Import cennika Sekocenbud WKI