Import cenników archiwalnych INTERCENBUD | BIMestiMate

Import cenników archiwalnych INTERCENBUD

W celu pobrania cenników archiwalnych INTERCENBUD, a następnie zaimportowaniu ich do programu BIMestiMate, należy wykonać następujące kroki.

Po zalogowaniu na stronie INTERCENBUD http://www.intercenbud.pl/ należy wybrać zakładkę CENNIKI. Następnie określić kryteria wyszukiwania cen oraz wybrać kwartał i nacisnąć SZUKAJ.

Import cenników archiwalnych Intercenbud 1

 

W celu zachowania wyszukanej listy cen należy zapisać ceny.

Import cenników archiwalnych Intercenbud 2

Następnie, po określeniu rodzaju cen oraz wybraniu formatu pliku ICB 2.0, należy nacisnąć ZAPISZ, aby wyeksportować ceny do pliku i zapisać go na dysku komputera.

Import cenników archiwalnych Intercenbud 3

 

Zapisany plik. icb można zaimportować do programu BIMestiMate. Temat ten został opisany na stronie Import cenników INTERCENBUD

 

Import cenników archiwalnych INTERCENBUD