FAQ Category Zuzia

Import cennika Sekocenbud z folderu

Aby zaimportować cenniki Sekocenbud z folderu na dysku lokalnym komputera należy wykonać następujące czynności: Skopiować zawartość płyty CD z cennikami Sekocenbud na lokalny dysk komputera. Uruchomić program Zuzia i przejść do zakładki Cenniki, wybrać opcję Import cenników z folderu (jak…

Tworzenie własnych cenników

Własny cennik można stworzyć na podstawie wycenionego kosztorysu. W tym celu należy: 1. Otworzyć wcześniej wyceniony kosztorys. 2. Na zakładce Cenniki wcisnąć ikonę Importuj/kopiuj znajdującą się po prawej stronie wstążki ikon na panelu Inne. 3. Następnie poprzez wybranie odpowiedniej zakładki…

Wariantowanie pozycji kosztorysowych

Funkcja Warianty dotyczy poszczególnych pozycji kosztorysu. By ustawić wariant danej pozycji kosztorysowej należy: Skopiować pozycję, którą chce się wariantować. W skopiowanej pozycji wprowadzić odpowiednie zmiany (wariantowe pozycji źródłowej). Kliknąć w ikonę konfiguracji aktywnego okna (mała czarna tabelka w górnym lewym…

Zakładanie i edycja katalogu własnego

Ikona  Dołóż otwiera okno definiowania katalogu własnego. W oknie tym można wpisać symbol katalogu, numer, nazwę (tytuł). Po kliknięciu na OK zatwierdzany wpisane dane. Program automatycznie ustawia sie na nowo założonym katalogu własnym w widoku Przeglądanie katalogów. Po kliknięciu w nazwę katalogu własnego…

Import cennika SEKOCENBUD RMS-MAX

Import cennika SEKOCENBUD RMS-MAX dla wersji ZUZIA starszej niż 10.05 W dowolnym miejscu na dysku (np na Pulpicie) tworzymy katalog o nazwie baza. Z płyty CD kopiujemy plik IK_012012max.mdb znajdujący się w katalogu baza do utworzonego folderu (W przypadku posiadania wersji 9 programu…