Tworzenie własnych cenników

Własny cennik można stworzyć na podstawie wycenionego kosztorysu. W tym celu należy:

1. Otworzyć wcześniej wyceniony kosztorys.
2. Na zakładce Cenniki wcisnąć ikonę Importuj/kopiuj znajdującą się po prawej stronie wstążki ikon na panelu Inne.
3. Następnie poprzez wybranie odpowiedniej zakładki wybrać rodzaj cennika, jaki chcemy utworzyć i zaznaczyć opcję Ceny z kosztorysu.

cenniki 1

4. W polu Cennik docelowy należy wskazać lokalizację, w której ma zostać zapisany nowo tworzony cennik.
5. Należy wskazać istniejący już cennik lub wpisać nazwę dla nowo tworzonego pliku.
6. Z opcji Sposób przenoszenia należy wybrać, w jaki sposób mają zostać przeniesione ceny do nowo tworzonego cennika. W przypadku tworzenia nowego pliku cennika sposób przenoszenia cen nie ma znaczenia.