Sterowniki

Sterownik HASP 4.102 – Windows
Instalator sterownika HASP wersja 4.102 dla systemów Windows 95, 98, 2000, XP, Vista – Zuzia wersja jednostanowiskowa. Po pobraniu pliku na dysk rozpakowac archiwum i uruchomic „Hinstall.exe”. Sposób instalacji sterowników: Hinstall.exe -i. [Hinstall.exe(spacja)-i] (13.07.2010)

Sterownik HASP HDD32 4.102 – Windows
Instalator sterownika HASP wersja 4.102 dla systemów Windows 95,98,2000,XP,Vista (automatyczna instalacja) – Zuzia wersja jednostanowiskowa. Po pobraniu pliku na dysk rozpakowac archiwum i uruchomic „HDD32.exe” (13.07.2010)

Sterownik KMM
Sterownik KMM wersja dla systemów Windows – Zuzia wersja jednostanowiskowa. Po pobraniu pliku na dysk rozpakowac archiwum i uruchomic „IKMM4x32.exe”. (13.07.2010)

Sterownik HASP 8.20 – Windows
Instalator sterownika HASP wersja 8.20 dla systemów Windows – Zuzia NET.Po pobraniu pliku na dysk rozpakowac archiwum i uruchomic „Lmsetup820.exe”. (13.07.2010)

Sterownik HASP – LINUX
Sterowniki klucza HASP dla systemów LINUX. (13.07.2010)