Urząd Zamówień Publicznych – warsztaty BIM

W dniu 19 marca 2019 w Urzędzie Zamówień Publicznych odbyły się warsztaty BIM. Warsztaty rozpoczął p. Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który zaznaczył, że jest to pierwsza z nowej serii inicjatyw podejmowanych przez UZP.  Spotkanie miało przybliżyć temat BIM jak i rozpocząć szerszą publiczną dyskusję, co do możliwości, korzyści i ograniczeń wynikających ze stosowania narzędzi typu BIM w publicznych inwestycjach budowlanych.

Dr Andrzej Tomana poprowadził pierwszy wykład wprowadzający i obejmujący swym zakresem m.in. szerszą kwestię cyfryzacji procesu budowlanego, szczegółową tematykę modelowania danych budowlanych, narzędzia informatyczne służące modelowaniu oraz powiązaną z tematem kwestię standaryzacji.

Plan spotkania:

Wykład wprowadzający – Czym są narzędzia modelowania danych budowlanych?

Andrzej Tomana, Datacomp Polska

 

Przypadek zastosowania BIM – realizacja publicznej inwestycji kubaturowej:

mgr inż. Łukasz Malewski, WAWIZ Politechnika Poznańska

 

Przypadek zastosowania BIM – realizacja publicznej inwestycji stacyjnej/liniowej/kubaturowej:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

 

Przypadek zastosowania BIM – realizacja publicznej inwestycji kubaturowej:

Centrum Nauki Kopernik

 

Uczestnicy  – ok. 50 osób – reprezentowali największych publicznych Zamawiających. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z problematyką BIM i przykładami ciekawych realizacji. Bardzo gorąca dyskusja, pytania i szereg wypowiedzi (w większości pozytywnych) wskazują na potrzebę kolejnych warsztatów oraz spotkań o charakterze otwartym z możliwością swobodnej dyskusji wyrażającej różne poglądy i doświadczenia z zakresu BIM.

 

Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za przybycie!